DERS ADI

: SOSYAL PSİKOLOJİ II *

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 2018 SOSYAL PSİKOLOJİ II * ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT SERAP AKFIRAT

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bireyin diğerlerinden ve bir bütün olarak toplumsal hayattan nasıl etkilendiğini ve bu süreçte diğerlerini nasıl etkilediğini anlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sosyal Psikolojinin temel kavramlarını ve kuramsal yaklaşımşarını tanımlayabilme
2   Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri konusunda bilgilenme
3   Bireylerin davranışlarının ve sosyal olguların ardında yatan sosyal psikolojik süreçleri görebilme
4   Günlük yaşamdaki olayları Sosyal psikolojik kavramlarla betimleyebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders içeriğinin tanıtılması
2 Tutumlar ve ölçüm yöntemleri
3 Tutum değiştirme kuramları
4 Kişiler arası ilişkiler: tarihsel bir gözden geçirme
5 Sosyal gruplar
6 Grup içi asüreçler: normların oluşumu ve işlevleri
7 Grup içi süreçler: azınlık etkisi, grup üyeleri arasında güç ve statü farklılıkları
8 Gruplar arası ilişkiler: gerçekçi çatışma kuramı
9 Gruplar arası ilişkiler: Sosyal Kimlik Kuramı
10 Gruplar arası ilişkiler: Benlik kategorizasyonu kuramı
11 Gruplar arası ilişkiler: Benlik kategorizasyonu kuramı
12 Gruplar arası ilişkiler: gerçek dünyada gruplararası çatışmaları
13 Sosyal değişme
14 Genel Gözden Geçirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar
Bilgin, N. (2000). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Yayınları.
Taylor, Peplau ve Sears. (2007). Sosyal Psikoloji, İmge.
Hogg ve Vaughan. (2006). Sosyal Psikoloji, Ütopya.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1. Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ1 * 0.50 + FN * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ1 * 0.50 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize, final

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Oda: 418
Tel: 18635

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Kitap Okuma 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.154545
ÖK.2555555
ÖK.3555455555
ÖK.4555555