DERS ADI

: TERAPÖTİK FELSEFE

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 3026 TERAPÖTİK FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT METİN BAL

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı psyche yi (ruh) anlamaya yardımcı olacağı düşünülen felsefi araçları, yöntemleri ve kuramları sergilemek ve çözümlemektir. Bu yaklaşım psikologlara ya da psikoterapistlere psyche ye dokunabilmeleri için felsefi bir el verir. Bu ders felsefe tarihinde büyük bir yer tutan pathos , acı , deneyim , hakikat , gerçeklik , umut, korku , doğa , sağlık , istenç , arzu , tedavi , delilik , düğüm , kod , diyalog , kayıp , ölüm gibi kavramları çözümlemesinde çok boyutlu bir yaklaşım geliştirebilmeleri için psikologların ya da psikoterapistlerin bakış açılarını felsefi bir şekilde genişletmeyi amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ruh ve akıl sağlığı yerinde olan kimseler tarafından duyumsanan ruh durumlarını felsefi bakımdan betimleyebilir.
2   İnsanın psişik devinimlerini felsefi araçlarla deneyimlenir ve anlaşılır hale getirebilir
3   Ruhun devinimlerine dikkatli bir şekilde bakacak çok boyutlu bir bakış açısı oluşturmak amacıyla felsefi araçları kullanabilir,
4   Terapiye yardımcı olabilecek felsefi kavram, kuram ve yöntemlerin farkında olur
5   Terapötik Felsefe konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan araştırmaları takip edebilir

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Eski dünyadan günümüze "terapötik felsefe": "pathos", "deneyim" ve"Analiz" kavramları.
2 "Bir Duygunun İhmali, Platon'un Symposion Diyaloğu. "Diyalog" ve "anestetik düşünce" kavramı ya da "üzerine düşünülmeyen yaşamsal kavramlar".
3 Felsefi Hermeneutik: Dilthey.
4 Fenomenoloji: Husserl, Heidegger ve Sartre
5 Modern felsefede "doğa aynası" olarak zihin: Descartes, Locke ve Kant.
6 Düşüncenin terapisi ve terapötik düşüncenin günümüzdeki durumu (Wittgenstein ve felsefeye özgü acı. Bloch ve umutsuzluk acısı. Heidegger ve düşünceden yoksunluğun ve düşünce adına yeni bir başlangıcın acısı)
7 Vize Sınavı
8 Nietzsche ve Yaşama Dönüş
9 Absürd ve Öteki. Camus nün Veba sında Tedavi
10 J.P. Sartre ve insan varoluşunun dönüşümü
11 Sosyal pratik olarak "hakikat": Dewey
12 "Diyalog" ve "Kültürel Sohbet": Rorty.
13 20. yy'ın ikinci yarısında ve 21. yy başında psişik varolan olarak insanın düşünce dünyasının haritalandırılması: Fredric Jameson ve Michel Foucault.
14 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

"Terapötik Varolana Felsefi Açıdan Bakış", Ado Huygens, Belçika Dasein-analiz Merkezi Başkanı, Bibliotech, Felsefe, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10 Yıl: 5, Kasım/Aralık 2009, Ankara. ss. 61-63. Platon (2012) Phaidon, Ruh Üzerine, Yunancadan çeviren Nazile Kalaycı, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. Platon (2007) Symposion, Yunancadan çeviren: Eyüp Çoraklı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Burke, Edmund (2008) Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. Barış Gümüşbaş, Ankara: BilgeSu. "Heidegger's Reading of Aristotle's Concept of Pathos", Marjolein Oele (2012) Philosophy, Paper 18. Derrida, Jacques (2012) Platon'un Eczanesi, çeviren: Zeynep Direk, İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Aristoteles (2000) Ruh Üzerine, çev. Doç. Dr. Zeki Özcan, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. Ruhçözümlemesine Giriş Konferansları, Freud, Sigmund (1998) çev. Emre Kapkın-Ayşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Tartışma
Literatür taraması

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.40 + OD * 0.10 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + OD * 0.10 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-3: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 4-5: Dönem ödevi/raporu ve sunum ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

metin.bal@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

: Salı, Çarşamba 12:00 13:00.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 13 13
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155
ÖK.25
ÖK.355
ÖK.4555
ÖK.55