DERS ADI

: KLİNİK PSİKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 4001 KLİNİK PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜLAY DİRİK

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, psikolojinin eski ve geleneksel alt alanlarından biri olan Klinik Psikolojinin tarihsel gelişimi, güncel durumu, bu alandaki temel kuramsal ve uygulama alanlarındaki temel yaklaşımların, farklı uygulama alanlarındaki örneklerin incelenmesi ve gözden geçirilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Klinik psikolojiyi tarihsel geçmişi ile tanımlayabilmesi
2   Klinik psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları temel özellikleriyle listeleyebilmesi
3   Klinik psikolojideki eğitim ve yetkinlikle ilgili gerekleri açıklayabilmesi
4   Klinik psikologun görev ve sorumluluklarını kavrayabilmesi
5   Klinik psikolojideki uygulama ve müdahaleleri örneklendirebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin ve gereklerin tanıtımı ve giriş
2 Klinik psikolojinin tanımı, çalışma alanları
3 Klinik psikolojinin tarihçesi
4 Klinik psikoloji eğitimi
5 Klinik psikologun görev ve sorumlulukları
6 Klinik psikolojide araştırma yöntemleri
7 Klinik psikolojide güncel konular
8 Klinik psikolojide etik ilke ve kurallar
9 Klinik psikolojide değerlendirme
10 Klinik psikolojide müdahaleler
11 Klinik psikoloji kuramlarına genel bir bakış
12 Klinik psikoloji kuramlarına genel bir bakış
13 Klinik psikolojide çalışma alanları
14 Klinik psikolojide çalışma alanları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Plante, T., G. (2005). Contemporary Clinical Psychology. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Karancı, A. N. (2005). Klinik psikoloji eğitimi: Türkiye de güncel durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Detamat.
Phares, E.J.,&Trull, T.J. (1997). Clinicalpsychology(5th ed.). Brooks/Cole

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Soru-Yanıt
Ödev
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.30 + OD * 0.20 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + OD * 0.20 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-3: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 4-5: Dönem ödevi/raporu, sunum ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

orcun.yorulmaz@deu.edu.tr
esin.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13.30-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155544
ÖK.255544
ÖK.3555444
ÖK.44555455
ÖK.54555555