DERS ADI

: TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 3016 TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ORÇUN YORULMAZ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere ruh sağlığı kavramını bireysel bakış açısının ötesine taşıyarak toplumsal yansımalarını ve bireyin yakın çevresinden başlamak üzere genel olarak tüm toplum üzerindeki etkileri ve sonuçlarını göstermek, farkındalık yaratmak ve bunlara yönelik değerlendirme yapmalarını sağlayarak gerektiğinde müdahale programlarına katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ruh sağlığı ve hastalıkları tanımlamalarının birey için sonuçlarını değerlendirebilmesi
2   Toplum psikolojisini ve akıl sağlığı alanındaki uygulamalarını örneklendirebilmesi
3   Aıl sağlığına yönelik tıbbi/biyolojik model ve biyopsikososyal yaklaşımları tartışabilmesi
4   Toplumun akıl hastalıklarına karşı tutumlarını tartışabilmesi
5   Ruh hastalıklarının aile üzerindeki etkilerini ve bunları azaltmak için önerilen müdahale yöntemlerini açıklayabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı, genel amaçların tartışılması, Toplum Psikolojisi'ne giriş
2 Toplum Psikolojisi'nin temel kavramları
3 Toplum Psikolojisi'nin değerleri ve temel prensipleri
4 Toplum Psikolojisi müdahale biçimleri
5 Cinsiyet örneğinde Toplum psikolojisi uygulamaları
6 Akıl hastalığı ve engellilik örneğinde Toplum psikolojisi uygulamaları
7 Psikiyatrik tanı kriterleri ve DSM eleştirileri, Antipsikiyatri yaklaşımı
8 Stigmanın (Yaftalama) tanımı, oluşum süreci ve etkileri
9 Stigmayla mücadele
10 Psikiyatrik tanın aile üzerindeki etkileri
11 Aile müdahaleleri
12 Duygu dışa vurumu ve psikolojik yük
13 Psiko-eğitim ve destek programları
14 Hasta hakları ve ruh sağlığı sosyolojisi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Nelson, G., & Prilleltensky, I. (2005). Community Psychology: In Pursuit of Liberation and Well-Being. New York: Palgrave and McMillan Inc.
Sayar, K. (2001). Ruh Hastalığını Anlamak. 2.basım. İstanbul: Kaknüs Yayınları
Szasz, T. (2013). Yalanların Bilimi Psikiyatri. İstanbul: Aylak Kitap (Çev: Küçük, N.)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Soru-Yanıt
Literatür derlemesi
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 OD Ödev
3 FN Final
4 BNS BNS VZ * 0.40 + OD * 0.10 + FN * 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + OD * 0.10 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-3: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 4-5: Dönem ödevi/raporu ve sunum ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

orcun.yorulmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 15.30-17.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 7 7
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1454445544
ÖK.25544
ÖK.3555445
ÖK.44545554
ÖK.55544444