DERS ADI

: NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 3013 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Psikolojide nitel araştırmanın ne olduğunun, nasıl planlandığının, nasıl uygulanıp sonuçlara ulaşıldığının ve raporlaştırmanın öğretilmesiyle öğrencinin kendi başına bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nitel araştırmada temel kavramları tanımlayabilmesi
2   Nitel araştırmanın önemini açıklayabilmesi
3   Nitel araştırma sürecinin aşamalarını açıklayabilmesi
4   Nitel araştırma desenini oluşturabilmesi
5   Nitel araştırma ile ilgili araştırılan ve sunulan konuyu raporlaştırabilmesi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nitel araştırmaya giriş
2 Nitel araştırmaya giriş
3 Nitel araştırma süreci
4 Nitel araştırmada örneklem
5 Görüşme
6 Görüşme
7 Gözlem
8 Gözlem
9 Dokuman incelemesi
10 Nitel veri analizi
11 Nitel araştırma geçerlik ve güvenirlik
12 Nitel araştırma geçerlik ve güvenirlik
13 Eylem araştırması
14 Genel Gözden Geçirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Büyüköztürk, Ş. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
2. Creswell, J., W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.Los Angles: Sage.
3. Cohen, L. Manion, L., Morrison, K. (2007). Research methods in education. London:Routledge.
4. Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin yayıncılık.
5. Singh, K. (). Quantitative social research methods. Los Angles: Sage.
6. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
7. Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientisits. London: Routledge
8. Bogdan, R., C. & Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education. Boston:Allyn and Bacon.
9. Denzin, N. K. & Lincoln, Y.S. (1998). The landscape of qualitative research: Theories and issues.London: Sage Publication

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Soru-Yanıt
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-2: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 3-5: Dönem ödevi raporu ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

abbas.turnuklu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 12 12
Ödev Hazırlama 2 10 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 4 4
Vize Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 135

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.2555
ÖK.3555555
ÖK.455555
ÖK.555555