DERS ADI

: FİZYOLOJİK PSİKOLOJİFİZYOLOJİK PSİKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 3004 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİFİZYOLOJİK PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT CEREN HIDIROĞLU ONGUN

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bu dersin amacı temel fizyolojik psikoloji kavramlarının incelenmesi, beyin bölgeleri ve yapılarının, sinir sisteminin ele alınması, fizyolojik, bilişsel ve psikolojik süreçler arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Temel fizyolojik psikoloji kavramlarını öğrenme
2   Çeşitli beyin bölge ve yapılarını işlevsel olarak açıklayabilme
3   Sinir sisteminin fizyolojisini açıklayabilme
4   Endokronolojik sistemin işlev ve etkilerini açıklayabilme
5   Fizyolojik süreçler ile psikolojik ve bilişsel süreçler arasındaki etkileşimleri tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Davranış Kaynakları Nörobilim
2 Sinir Sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi
3 Sinir Sisteminin Yapısı
4 Psikofarmakoloji
5 Araştırmanın Yöntem ve Stratejileri
6 Görme
7 İşitme, Vücut Duyuları ve Kimyasal Duyular
8 Üreme Davranışı
9 Duygular
10 Beslenme ile İlgili Davranışlar
11 İnsan İletişimi
12 Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları
13 Şizofreni, Duygulanım Bozuklukları ve Anksiyete Bozuklukları
14 Otistik Bozukluklar, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Stres ve Madde Kötüye Kullanımı Bozuklukları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1- Carlson, N. R. (2012). Foundations of Behavioral Neuroscience. 8th. edition. Şahin, M. (çev. ed.). Fizyolojik Psikoloji. Davranışın Nörolojik Temelleri. Nobel Yayınevi.
2- Öktem, Ö. (2006). Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Soru-Yanıt
Ödev
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1
2
3
4
5
6
7


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Dersteki başarı değerlendirmesi %10 + %10 iki küçük sınav (quiz), %30 ara sınav ve %50 final sınavı şeklinde olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70'ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ceren.hidiroglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13:00-14:00, Çarşamba 16:00-17:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Küçük sınavlara (quiz) hazırlık 1 15 15
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155455
ÖK.25455
ÖK.35455
ÖK.45455
ÖK.555455