DERS ADI

: PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 1005 PSİKOLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 2 0 6

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZGÜL VUPA ÇİLENGİROĞLU

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

ars

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Psikolojide kullanılan istatistiksel yöntemleri tanıyabilme
2   Kavramsal ve sayısal olarak teşitli istatistiksel teknikleri anlayabilme
3   İstatistiksel teknikleri psikoloji verilerine doğru olarak uygulayabilme
4   Psikolojik verilerin istatistiksel analizlerini doğru bir şekilde yorumlayabilme.
5   İstatistiksel analizlerin sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak doğru şekilde ifade edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders içeriğinin tanıtılması
2 Ders içeriğinin tanıtılması Temel kavramlar (evren, örneklem, deneysel ve korelasyonel yöntemler, bağımlı ve bağımsız değişken, ölçme, ölçek vs)
3 Frekans dağılımları (frekans tablosu ve grafikler
4 Frekans dağılımlarının betimlenmesi (merkezi eğilim, aritmetik ortalama, ortanca, mod)
5 Frekans dağılımlarının betimlenmesi (ranj, varyans, standart sapma)
6 Olasılık ve normal dağılım
7 Standart puanlar (z, t)
8 Korelasyon (Pearson, Spearman rho ve diğerleri)
9 Kısmi ve çoklu korelasyonlar
10 Kısmi ve çoklu korelasyonlar
11 Basit doğrusal regresyon
12 Anlam çıkarıcı istatistiğe giriş
13 T-testi
14 T-testi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2013, 12. baskı). Sosyal Bilimler için İstatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Agresti, A. & Finlay, B. (2009). Statistical methods for the social sciences. New Jersey: Pearson.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, laboratuvar uygulamaları, soru-cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ1 1. Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ1 * 0.50 + FN * 0.50
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ1 * 0.50 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ara sınav, final sınavı, ödev

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Psychology department, room:418
tel: 18635

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 2 24
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 10 20
Kitap Okuma 1 10 10
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155555
ÖK.2555554
ÖK.3555
ÖK.4555
ÖK.5555