DERS ADI

: KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 4042 KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR II SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Psikoloji

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında bilişsel davranışçı kuramın ve bu kurama ait psikoterapi yaklaşımının temel kavram ve ilkeleri tanıtılacak, bilişsel davranışçı değerlendirme, vaka formülasyonu, ilk görüşme ve sonraki görüşmelerin yapılandırılması, otomatik düşüncelerin, ara inançların ve temel inançların belirlenmesi ve değişimlenmesinde kullanılan teknikler, terapiyi sonlandırma ve nüksetmeyi önleme konuları ele alınacaktır. Aktarılan kuramsal bilgiler, vaka örnekleri ve hipotetik ödevler yardımıyla pekiştirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilişsel davranışçı yönelimli psikoterapi yaklaşımın temel kavram ve ilkelerini açıklayabilme
2   Bilişsel davranışçı değerlendirme ve vaka formülasyonuna ilişkin özellikleri tanımlayabilme
3   Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre, ilk görüşme ve sonraki görüşmelerin yapılandırılmasına ilişkin unsurları açıklayabilme
4   Otomatik düşüncelerin, ara inançların ve temel inançların belirlenmesinde kullanılan teknikleri tanımlayabilme
5   Otomatik düşüncelerin, ara inançların ve temel inançların değişimlenmesinde kullanılan teknikleri tanımlayabilme
6   Bilişsel davranışçı yönelimli terapiyi sonlandırma ve nüksetmeyi önlemeye ilişkin ilkeleri açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin işlenişinin ve hedeflerinin açıklanması
2 Giriş, Bilişsel formülasyon
3 İlk terapi seansının formatı
4 İkinci ve daha sonraki seanslar, Seansı yapılandırma sorunları
5 Otomatik düşüncelerin ve duyguların belirlenmesi
6 Otomatik düşüncelerin değerlendirilmesi
7 İşlevsel olmayan otomatik düşüncelerin işlevsel olanlarla değiştirilmesi
8 Ara inançların belirlenmesi ve değiştirilmesi
9 Temel inançlar
10 Diğer bilişsel ve davranışçı teknikler, İmajiasyon
11 Ev ödevleri
12 Terapiyi sonlandırmak ve belirtilerin tekrar ortaya çıkmasını önlemek
13 Tedavinin planlanması
14 Genel tekrar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: basics and beyond. New York: The Guilford Press.
Yardımcı kaynaklar:
Savaşır, I., Soygüt, G. ve Kabakçı, E. (Ed.). (2009). Bilişsel-davranışçı terapiler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Türkçapar, H. (2009). Bilişsel terapi: temel ilkeler ve uygulama. Ankara: Hyb Yayıncılık.
Leahy, R. L. (2010). Bilişsel terapi yöntemleri. (H. Türkçapar ve E. Köroğlu, Çev. Ed.). Ankara: Hyb Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2003.)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Ders
2. Sunum
3. Soru-yanıt
4. Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Vize
2 FN Final
3 BNS BNS VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

esin.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı, 14.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 10 3 30
Diğer Kısa Sınav 10 1 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 124

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1555555543
ÖK.25555454
ÖK.3555554
ÖK.455555544
ÖK.55555554
ÖK.6555543