DERS ADI

: MOLEKÜLER TIBBIN ESASLARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6046 MOLEKÜLER TIBBIN ESASLARI II SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Moleküler düzeyde endokrin hastalıkların ve kanserin moleküler temellerinin, kök hücre, immünoloji,patoloji, biyolojik haberleşme, genomiks, biyoinformatik, proteomiks ve tıpta kullanımları gibi kavramların öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Biyolojik haberleşme, sinyal iletimi-kontrolü ve hücre yaşam döngüsü ve ölümü ile ilgili temel kavramları bilir.
2   Endokrin hastalıkların moleküler temellerini açıklayabilir.
3   Kanserin moleküler temellerini açıklayabilir.
4   İmmünolojinin ve patolojinin moleküler temellerini açıklayabilir.
5   Kök hücreler, insan genom projeleri ve tıbba katkıları hakkında bilgi edinir.
6   Biyoinformatik veri tabanları ve kullanımları hakkında genel bilgiye sahip olur.
7   Genomiks, farmakogenomiks, proteomiks ve uygulamaları konularında temel bilgi sahibi olur.
8   Ders konularıyla ilgili makalelere ulaşabilme ve tartışabilme konularında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Biyolojik Haberleşme (Nörotransmitterler, Hormonlar, Sinyal İletimi)
2 Endokrin Hastalıkların Moleküler Tanısı
3 Moleküler Onkoloji-1
4 Moleküler Onkoloji-2
5 Kök Hücreler
6 Kök Hücrelerin Medikal Uygulamaları
7 Moleküler Tıp İçin İmmun Sisteme Bakış-1
8 Moleküler Tıp İçin İmmun Sisteme Bakış-2
9 ARA SINAV
10 Moleküler Patolojide Güncel Yaklaşımlar-1
11 Moleküler Patolojide Güncel Yaklaşımlar-2
12 Genomiks ve Biyoinformatik araçları (Entrez, Ensemble, OMIM, GSEA, PDB, Blast, KEGG)
13 İnsan Genom Projeleri, Tıbba Katkıları
14 Farmakogenetik/Farmakogenomiks
15 Proteomiks ve Uygulamaları
16 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky, Darnell , Molecular Cell Biology
Alberts, et al. Molecular Biology of the Cell , Fifth ed., Garland Sciences.
Yardımcı kaynaklar:
Marks Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. Michael Lieberman, Allan D. Marks
Lehninger Principles of Biochemistry 5th Edition,David L. Nelson, Michael M. Cox.
Diğer ders materyalleri: Konu ile ilgili güncel literatürler ve derlemeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsaldır. Sunumlar biçiminde gerçekleşmektedir. Öğrencinin verilen kaynakları okumuş olarak derse gelmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse interaktif katılım.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: huray.islekel@deu.edu.tr
Telefon: 412 44 08

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 33 33
Final Sınavına Hazırlık 1 33 33
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555545455
ÖK.25555545455
ÖK.35555545455
ÖK.45555545455
ÖK.55555545455
ÖK.65555545455
ÖK.7555555545455
ÖK.85555555555