DERS ADI

: MOLEKÜLER TIBBIN ESASLARI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6045 MOLEKÜLER TIBBIN ESASLARI I SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Hücre organizasyonu ve işlevinin anlaşılması. Canlılığın sürdürülmesinde görev yapan tüm moleküler yapıların ve işlevlerinin öğrenilmesi. Bu moleküllerin görev aldığı metabolik yolların, bu yollar arasındaki ilişkilerin ve düzenlenme mekanizmalarının öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Moleküler Tıp alanındaki tarihsel süreç konusunda bilgi sahibi olur.
2   Hücrenin moleküler yapı ve organizasyonunu açıklar.
3   Hücre kimyası ve moleküler bileşimi (karbonhidratlar, lipidler, proteinler, enzimler, nükleik asitler) konularında bilgi edinir.
4   Metabolik süreçler ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
5   Genetik bilginin aktarım süreçlerini (replikasyon/transkripsiyon/tranlasyon/ işlevsel protein oluşumu ve hedeflenmesi) bilir.
6   Hastalıkların oluşumuna yol açan temel moleküler ve hücresel mekanizmaları bilir.
7   Ders konularıyla ilgili makalelere ulaşabilme ve tartışabilme konularında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Moleküler Tıbbın tarihçesi
2 Hücre organelleri ve membranların yapı ve fonksiyonları
3 Hücre Döngüsü, Büyümesi, Farklılaşması
4 Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları-I (Karbonhidratlar, Lipidler)
5 Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları-II (Proteinler, Enzimler)
6 Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları-II (Nükleik asitler, Vitaminler)
7 Moleküler Metabolizmanın Entegrasyonu
8 ARA SINAV
9 Kalıtım, Genler ve DNA
10 Genomik DNA'nın replikasyonu, korunması, yeniden düzenlenmesi
11 RNA sentezi ve işlenmesi, transkripsiyon, transkripsiyonun düzenlenmesi
12 Protein sentezi, işlenmesi ve regülasyonu-gen ekspresyonu ve hastalıklardaki rolü
13 Mutasyon tanımı ve çeşitleri, tek gen mutasyonları, polimorfizm, genetik ve epigenetik kontrol mekanizmaları
14 Genetik Hastalıklar
15 Hastalık ve hastalıkla ilgili genlerin identifikasyonu
16 FİNAL SINAVI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
-Lodish, Berk, Matsudaira, Kaiser, Krieger, Scott, Zipursky, Darnell , Molecular Cell Biology
-Alberts, et al. Molecular Biology of the Cell , Fifth ed., Garland Sciences.
Yardımcı kaynaklar:
-Marks Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach. Michael Lieberman, Allan D. Marks
-Lehninger Principles of Biochemistry 5th Edition,David L. Nelson, Michael M. Cox.
Diğer ders materyalleri: Konu ile ilgili güncel literatürler ve derlemeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kuramsaldır. Sunumlar biçiminde gerçekleşmektedir. Öğrencinin verilen kaynakları okumuş olarak derse gelmesi beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse aktif katılım.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: huray.islekel@deu.edu.tr
Telefon: 412 44 08

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 33 33
Final Sınavına Hazırlık 1 33 33
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15555444455
ÖK.25555545455
ÖK.355355545455
ÖK.455355545455
ÖK.555355545455
ÖK.655355545455
ÖK.755355545455