DERS ADI

: MOLEKÜLER TIP:TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDAKİ MOLEKÜLER MEKANİZMALAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6044 MOLEKÜLER TIP:TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDAKİ MOLEKÜLER MEKANİZMALAR SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT MEHTAP YÜKSEL EĞRİLMEZ

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Son yıllarda yapılan çalışmalarda hastalıkların oluşum mekanizmalarını daha ayrıntılı aydınlatılmaya başlanmış ve bunun sonucu olarak hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu dersin amacı hastalıkları sistematik olarak inceleyerek kanser, diyabet, ateroskleroz gibi hastalıkların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmaları ve tanıda kullanılan hedef molekülleri incelemek ve yeni tedavi seçeneklerini değerlendirmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hastalıkların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar ile tanı ve tedavide kullanılan moleküler yaklaşımlar konusunda bilgiyi hatırlamalıdır.
2   Hastalıkların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar ile tanı ve tedavide kullanılan moleküler yaklaşımlar konusunda kuramsal bilgiyi kavramış olmalı ve açıklamalıdır.
3   Hastalıkların oluşumunda rol oynayan mekanizmalar ile tanı ve tedavide kullanılan moleküler yaklaşımları arasındaki ilişkileri değerlendirip analiz edebilmelidir.
4   Hastalıkların oluşumunda rol oynayan mekanizmalar ile tanı ve tedavide kullanılan moleküler yaklaşımları tartışarak değerlendirebilmelidir. (Ör: Gen tedavisi)
5   Hastalıkların oluşumunda rol oynayan mekanizmaları kullanarak tanı ve tedavide kullanılabilecek yeni moleküler yaklaşımlar tasarlayabilmelidir. (Ör: Reseptörler, sinyal yolakları, transkripsiyon faktörleri, mutasyonlar)
6   Tanı ve tedaviyi daha etkin kılabilecek materyallerin tasarımları, klasik sistemler e kıyasla avantajlarını ve bu alandaki güncel çalışmaların etkilerini değerlendirebilmelidir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş Hastalıkların hastalıkların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalara genel bakış
2 Karsinogenez ve moleküler temelleri Nükleer kopyalama ve hücre siklüsünü düzenleyen moleküller Hücre büyümesi ve DNA onarımının temel moleküler mekanizmaları Onkogenler, kanser baskılayıcı genler, apoptotik genler
3 Hücre adezyonunu düzenleyen moleküller Sinyal iletimini düzenleyen moleküller Edinsel çevresel karsinojenler Tümör büyümesinin biyolojisi; anjiogenez, invazyon ve metastazın moleküler mekanizmaları
4 Metabolik hastalıkların oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar Metabolik hastalıkların tanı ve tedavisine moleküler yaklaşımlar
5 Sindirim sistemi hastalıklarının oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar Sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisine moleküler yaklaşımlar
6 Insulin direnci patogenezinde primer ve sekonder adiposit disfonksiyonu
7 Lipodistrofi oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar Lipodistrofi tanı ve tedavisine moleküler yaklaşımlar
8 Sistemik skleroz (skleroderma) patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmalar
9 Sistemik lupus eritematosus patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmalar
10 Romatoid artrit patogenezinde rol oynayan moleküler mekanizmalar
11 Ateroskleroz oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar Ateroskleroz tanı ve tedavisine moleküler yaklaşımlar
12 Yara iyileşmesinde rol oynayan moleküler mekanizmalar Yara iyileşmesi tedavisinde moleküler yaklaşımlar
13 Obstrüktif apne sendromu oluşumunda rol oynayan moleküler mekanizmalar Obstrüktif apne sendromu tanı ve tedavisine moleküler yaklaşımlar
14 Hastalıklarda Gen Tedavisi
15 Ödev sunumları
16 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Molecular Medicine: An introduction. Jens Kurreck, Cy Aaron Stein. John Wiley & Sons, 2015.
2. Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Eds: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, 4th edition, 2006, Elsevier Saunders, St Louis.
3. Biology of Disease. Eds: Ahmed N, Dawson M, Smith, Wood E, 2007, Taylor & Francis Group, New York.
4. Harper's Illustrated Biochemistry Murray, Bender, Rotham, Kennelly Rodwell and Weil, 28th Edition, 2009,McGraw Hill International Edition.
5. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. Thomas M. Devlin. Seventh Edition 2011, John-Wiley& Sons Inc. Publication, USA.
6. Functional Biochemistry in Health and Disease. Newsholme, EA and Leech, TR. 2010, WILEY-BLACKWELL, Oxford.
7. Inborn Metabolic Disease. Fernandes J, Saudubray JM, Berghe G, Walter JH. Fourth edition 2006, Springer Medizin Verlag Heidelberg, Germany.
8. Temel Pediatri. Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. Birinci baskı, 2010, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kuramsaldır ve sunumlarla birlikte interaktif yöntemlerle işlenecektir. Öğrencilerin, verilen kaynaklardan yararlanarak derse önceden okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir.
Yöntemler: interaktif sunumlar, grup çalışmaları, öğrenci sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 DKL DerseKatılım
3 FN Final
4 BNS Başarı ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + FN* 0.40
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.30 +DKL* 0.30 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, uygulama, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Örencilerin derse konuyu okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Mazeret durumlarında ders öğretim üyesini önceden bilgilendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yard. Doç. Dr. Mehtap Yüksel Eğrilmez

e-posta. mehtap.yuksel@deu.edu.tr Telefon: 412 2606

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 45 3 135
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 45 1 45
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 12 12
Sunum Hazırlama 1 11 11
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155111115555115
ÖK.255111115555115
ÖK.355115515555115
ÖK.455115555555115
ÖK.555555555555555
ÖK.655555555555555