DERS ADI

: SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6400 SEMİNER ZORUNLU 0 3 0 3

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR GÜL HÜRAY İŞLEKEL

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Moleküler Tıp Doktora programı öğrencilerinin alanlarında literatür araştırması yaparak güncel mesleki konularla ilgili bilgi toplamasını, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını ve tartışmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Moleküler Tıp Temel İlkeleri ve tıp terminolojisi hakkında kuramsal bilgiye sahip olabilme
2   İlgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikler (HPLC, Kütle spektrometrisi, vb) ile ilgili kuramsal bilgiye sahibi olma
3   Bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebilme
4   Alanındaki bilgiyi değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilme ve yeni durumlara uyarlayabilme.
5   Kendi alanındaki araştırmaları değerlendirip yorum getirebilme
6   Alanı ile ilgili veri tabanlarına ulaşabilme ve edindiği bilgiyi kullanabilme
7   Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine yönlendirme ile hakim olma.
8   Akademik ve profesyonel çevrelerde bilgisini aktarabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konularının belirlenmesi
2 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
3 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
4 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
5 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
6 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
7 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
8 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
9 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
10 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
11 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
12 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
13 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum
14 Literatür Araştırması veri toplama- rapor/sunum

Ders İçin Önerilen KaynaklarTez konuları ve ilgili alanlarının genel literatürü

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Her hafta konular, konulara ilişkin verilecek örnek olaylar, dönem içerisinde ve sonunda sunulacak seminerler

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler başarılı bir sunum yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Değerlendirme KriteriÖğrencilerin çalıştığı konu ile ilgili literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunma yetenekleri, konuya ilişkin dönem sonunda hazırladıkları rapor ve raporun sunumu ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

DEÜ SBE MOLEKÜLER TIP AD. Dahili; 25892 Personel hattı; 82775
e-posta: hilal.kocdor@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri


Çarşamba 14.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Kitap Okuma 1 4 4
Alan/saha çalışması 1 2 2
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Sunum Hazırlama 2 15 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155334444333334
ÖK.255555555544555
ÖK.355555554544335
ÖK.455445555544554
ÖK.555555555544554
ÖK.655445555545445
ÖK.755555555555555
ÖK.855555555555555