DERS ADI

: GELİŞİM BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6042 GELİŞİM BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT YASEMİN SOYSAL

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Doktora adaylarının gelişim biyolojisi ve gelişim sürecindeki genetik etkiler ile ilgili temel moleküler yapı ve gelişim basamakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Gelişim biyolojisinin temel yapı taşlarının öğrenilmesi
2   Gelişim biyolojisine anatomik yaklaşımın öğrenilmesi
3   Gelişim biyolojisinde genetik faktörlerin rolünün kavranması
4   Omurgasızlar ve bazı omurgalılarda erken gelişim basamakları hakkında bilgi sahibi olma
5   Ektoderm, endoderm, mezoderm, tetrapot gelişimi hakkında bilgi sahibi olma
6   Döllenme, cinsiyet belirlenmesi ve postembriyonik gelişim hakkında bilgi sahibi olma
7   Gelişimsel biyolojinin tıbbi yönlerini tartışabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gelişim biyolojisine giriş, gelişim biyolojisine anatomik yaklaşım
2 Gelişim biyolojisine genetik yaklaşım
3 Gelişimde hücre hücre haberleşmesi
4 Döllenme, Seçilmiş omurgasızlarda erken gelişim
5 Drosophila da erken gelişim, Memelilerde erken gelişim
6 Ektodermin ortaya çıkışı, Nöral krest hücreleri ve aksonal spesifite
7 Paraksiyal ve ara mezoderm
8 Lateral plak mezodermi ve endodermi
9 Tetrapot ekstremitenin gelişimi
10 Cinsiyet belirlenmesi
11 Postembriyonik gelişim
12 Gelişimsel biyolojinin tıbbi yönleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Gelişim Biyolojisi, Scott F. Gilbert, Çeviri Editörleri Prof.Dr. Melike Erkan, Prof.Dr. Tülay İrez, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Sti. 2013, ISBN: 978-975-420-954-9
2. Principles of Developmental Genetics, Sally A. Moody, Academic Press, Elsevier, USA, 2007, ISBN: 978-0-12-369548-2
3. Principles of Development, 3rd Ed., Lewis Wolpert, Oxford University Press, New York, 2007, ISBN: 978-0-19-927537-3
4. Developmental Genetics, Gurbachan S. Miglani, I.K. International, New Delhi, 2006, ISBN: 81-88237-59-0

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, teorik bilgi sunumları şeklinde olacaktır.
Öğrenme yöntemleri: interaktif sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara sınav %20
Ödev/sunum %10
Dersteki katkısı %20
Final (yazılı) %50

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencinin derse gelmeden önce konuyu hakkında ön çalışma yapması ve okuması beklenmektedir. Ders sırasında soru cevap şeklinde bu bilgiler değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Yasemin Soysal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp AD, yasemin.soysal@deu.edu.tr, Tel: 02324126905

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edeilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 8 96
Ödev Hazırlama 1 17 17
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.154555
ÖK.2554
ÖK.35544444
ÖK.4554
ÖK.55544
ÖK.65544
ÖK.7544444445554