DERS ADI

: MOLEKÜLER EMBRİYOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6036 MOLEKÜLER EMBRİYOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR HÜSNÜ ALPER BAĞRIYANIK

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı embriyonik gelişimin sırasındaki moleküler mekanizmaları kavramaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Germ hücrelerinin ve fertizasyonun moleküler regülasyonunu ve sinyalizasyonunu kavramış olmalıdır
2   İmplantasyonun moleküler temelleri konusunda bilgi edinmiş olmalıdır
3   İmplantasyon sonrası embriyoner dönemin moleküler regülasyonunu ve sinyalizasyonunu kavramış olmalıdır
4   Fötal dönemin moleküler regülasyonunu ve sinyalizasyonunu kavramış olmalıdır
5   Gelişimin epigenetik kontrolü konusunu kavramış olmalı ve tartışabilmelidir
6   Gelişimsel anomalilerin moleküler mekanizmalarını kavramış olmalıdır

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Embriyolojiye giriş Spermatogenez -Oogenez Gelişim Biyolojisi-I Gelişimin epigenetik kontrolü Gelişim Biyolojisi-II Gelişiminin moleküler temeli Gelişimin 1.haftası: Ovulasyondan İmplantasyona- İmplantasyonun Moleküler Temelleri Gelişimin 2.haftası: Bilaminar germ disk oluşumu Prof.Dr.Alper Bağrıyanık Prof. Dr. Meral Sakızlı Prof. Dr. Neşe Atabey
2 Gelişimin 3.haftası: Trilaminar Germ Disc 3-8.haftalar: Embriyonik dönem 3.aydan doğuma: Fötus ve plasenta Doğum defektleri ve prenatal tanı Özel embriyoloji: Sistemlerin embriyolojik gelişimi Prof.Dr.Alper Bağrıyanık

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Langman s Medical Embryology. T.W. Sadler, 11th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2009.
2. The Developing Human:Clinically Oriented Embryology, K.L. Moore, T.V.N. Persaund , 8th Edition, Saunders , 2007.
3. Hücrenin Moleküler Biyolojisi. B. Alberts, 4. Baskı, Garland Science, Çeviri :TÜBA, 2008
4. Moleküler Hücre Biyolojisi. H. Lodish , 6.Baskı Palme Yayıncılık, Çeviri, 2011
5. Moleculer Embryology Medhod and Protocols 2nd Edition P Sharpe, Humana Pres, 2006
6. http://www.reproduction-online.org/content/143/2/151.full.pdf+html
7. http://www.molgen.mpg.de/~molemb/publications.html

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, kuramsal ve olgu tartışması komponentlerinden oluşacak ve bu etkinlikler, iç içe, biribiri ile örülmüş olarak ele alınacaktır. Ders, interaktif yöntemlerle işlenecektir. Öğrencilerin, verilen kaynaklardan yararlanarak derse önceden okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir.
Yöntemler: İnteraktif sunumlar, grup çalışmaları, grup tartışmaları, öğrenci sunumları

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse öğrencilerin konuyu okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir. Mazeret durumlarında ders öğretim üyesini önceden bilgilendirmesi beklenmektedir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: alper.bagriyanik@deu.edu.tr; Tel: 0232 412 45 57

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 12.30-13:30

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 10 3 30
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 10 6 60
Vize sınavına hazırlık 1 18 18
Final sınavına hazırlık 1 22 22
Sunum Hazırlama 1 8 8
Ödev hazırlama 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155
ÖK.255
ÖK.355
ÖK.455
ÖK.555
ÖK.655