DERS ADI

: OKSİDATİF STRES, SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6033 OKSİDATİF STRES, SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SEÇMELİ 2 2 0 9

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ZAHİDE ÇAVDAR

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı serbest radikallerin türleri, oluşumları, biyomoleküller üzerinde neden oldukları hasarlar ve oluşan bu oksidatif hasara karşı rol oynayan antioksidan savunma sistemlerin öğrenilmesidir. Bu doğrultuda çeşitli hastalıkların oluşum mekanizmalarında oksidatif stresin rolü tartışılacaktır. Dersin uygulama bölümünde ise, oksidan ve antioksidan parametrelerin ölçüm lerinde kullanılan güncel teknikler ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Serbest radikalin tanımı, türleri ve kaynakları hakkında bilgi edinmiş olmalıdır.
2   Oksidatif stresin tanımı ve serbest radikallerin biyomoleküller üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
3   Metaller aracılı oluşan oksidatif stres hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
4   Antioksidanlar ve etkilerinin oluşumuna yönelik hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
5   Oksidan ve antioksidan parametrelere ilişkin güncel teknikler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
6   Oksidatif stres ile ilgili hastalıkların oluşum mekanizmalarını kavramış olmalıdır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Serbest radikaller: Tanımı ve Türleri, Serbest radikallerin makromoleküller üzerine etkisi, Antioksidanlar, Oksidatif belirteçlerin izlenmesine yönelik yöntemler Serbest radikaller: Tanımı ve Türleri, Serbest radikallerin makromoleküller üzerine etkisi, Antioksidanlar, Oksidatif belirteçlerin izlenmesine yönelik yöntemler
2 Antioksidatif belirteçlerin izlenmesine yönelik yöntemler
3 ROS ve Redoks Regülasyonunun Patofizyolojik Durumlarla İlişkisi-Konu başlıklarına yönelik makale okuma, değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Harper's Illustrated Biochemistry. Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW. McGrawHill Lange, 28 th edition, 2009.
2. Newsholme, EA and Leech, TR. Functional Biochemistry in Health and Disease 2010, WILEY-BLACKWELL, Oxford.
3. Konu ile ilgili güncel literatürler ve derlemeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, interaktif yöntemlerle işlenecektir. Öğrencilerin, verilen kaynaklardan yararlanarak derse önceden okumuş olarak gelmeleri beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Ara Sınav
2 PO Performans/Ödev
3 FN Final
4 BNS Başarı VZ * 0.20 + PO * 0.30 +FN* 0.50
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.20 + PO * 0.30 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, interaktif katılım

Değerlendirme Kriteri

Kavrama, öğrenme, analiz etme, karşılaştırma, interaktif katılım

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yard.Doç.Dr. Zahide Çavdar
zahide.cavdar@deu.edu.tr, tel: 4122617

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günleri Saat 13.00-14.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 30 2 60
Ders Anlatımı 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 2 30
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 20 20
Vize Sınavı 1 25 25
Final Sınavı 1 45 45
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155435434533333
ÖK.254435434533333
ÖK.355435434533333
ÖK.455435434533333
ÖK.555555434533333
ÖK.655435434533553