DERS ADI

: MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6032 MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR MUKADDES GÜMÜŞTEKİN

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Farmakoloji ve moleküler farmakoloji hakkında genel bilgi ve kavramları öğrenmeleri, ilaçların hedef molekülleri olan reseptörler, iyon kanalları, enzimler, taşıyıcı moleküller hakkında bilgi sahibi olmaları, ilaç-reseptör etkileşiminde moleküler modeller ve radyoligand bağlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları, halen kullanılan veya geliştirilmekte olan ve hücre içi molekülleri veya hücre komponenentlerini hedefleyen ilaçların etki mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları, fizyolojik ve/veya patolojik süreçlerde rol oynayan moleküleri hedefleyen ilaçların veya tedavi modalitelerinin, hangi moleküler yapılarda ve/veya hangi moleküler süreçleri etkileyerek tedavide ya da profilakside etkili olduklarını anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi, değerlendirme becerisini kazanabilmesi ve öğrendiklerini sistemli şekilde aktarabilmeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Moleküler farmakoloji hakkında genel bilgi ve kavramları tanımlayabilme
2   İlaçların hedef moleküllerini tanımlayabilme
3   İlaçların etki mekanizmalarını moleküler düzeyde kavrayabilme
4   Tanı ve tedavi amaçlı kullanılan ilaçların etkilerini değerlendirebilme ve ayıredebilme
5   İlaçların yan etkilerini bilme ve bunlara aracılık eden molekülleri tanımlayabilme ve varsa farmakogenetik ile ilişkisini kurabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Farmakolojiye Giriş Tanım ve Temel Kavramlar
2 İlaçların Genel Etki Mekanizmaları
3 Moleküler farmakolojiye Giriş, Tanım ve Temel Kavramlar
4 İlaçların hedef molekülleri nelerdir Reseptörler, İyon kanalları, Enzimler, Taşıyıcı Moleküller
5 Hücre İçi Sinyal İleti ve İlaçların Hedef Molekülleri-I
6 Hücre İçi Sinyal İleti ve İlaçların Hedef Molekülleri-II
7 İlaç-Reseptör Etkileşiminde Moleküler Modeller -I Radyoligand Bağlama Yöntemleri
8 İlaç-Reseptör Etkileşiminde Moleküler Modeller -II Diğerleri
9 Yapı-aktivite ilişkisi
10 Hücre Siklusunu Etkileyen İlaçlar
11 Apoptozisi Etkileyen İlaçlar
12 Farrnakogenetik ve farmakogenomik
13 Gen terapi
14 Biyoteknoloji ürünleri
15 İlaçların yan etkilerini ve yan etki mekanizmaları
16 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1.Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics , 2012
2. Rang and Dale s Pharmacology, 7th. Edition, 2011
3.Medicinal Chemistry, Gareth Thomas, 2nd. Edition, 2007
4.Basic and Clinical Pharmacology. B.Katzung. Appleton & Lange. 11th ed. 2007.
5.The Cell: A Molecular Approach, Geoffrey M. Cooper and Robert E. Hausman, 5th Edition, 2009
6.Pharmacology of Neurotransmitter Release, Boehm, S. Springer, 2008
7.Pharmacology Primer, 3rd ed. / Terry Kenakin. 2009.
8.Pharmacology : principles and practice. Bachmann, Kenneth A. Elsevier/Academic Press, 2009

Yardımcı kaynaklar:
1. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. S. Oğuz Kayaalp. Pelikan Yayıncılık. 12. Baskı, 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğrencilerin, Moleküler Farmakoloji ile ilgili Ders programından Ders Koordinatörü ile birlikte seçtikleri bir ders konusunu, power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunması beklenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuyu power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları ile ölçülmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuyu power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: gumustek@deu.edu.tr, tel: 4123906

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 15 1 15
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 15 5 75
Final sınavına hazırlık 1 39 39
Sunum hazırlama 1 20 20
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155444544444223
ÖK.255554545443223
ÖK.355554555444223
ÖK.453443534545223
ÖK.555354554545223