DERS ADI

: TEZ ÇALIŞMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MOT 6199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Moleküler Tıp Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesi yönlendirimi ile çalışacağı konuya ilişkin literatürü izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Buna ek olarak, öğrencilerin tez çalışmasında yararlanacağı güncel teknikleri bilimsel etik ve laboratuvar çalışma ilkelerine uyarak tek başına uygulayabilme, modifiye edebilme ve bulguların yorumlanması aşamasında yetkin hale gelerek bilimsel bir çalışma üretmelerini sağlamaktır. Özellikle doktora öğrencilerine bağımsız araştırma becerileri, etik sorumluluklar, araştırma proje önerisi yazma, makale yazma gibi aktarılabilir becerilerin kazandırılmasında danışmanı ile geçireceği bu saateler önemlidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tez çalışması ile ilgili literatürü izleyebilmek, yorumlayabilmek ve ilgili konu ile hipotez oluşturabilmek
2   Tez çalışması için yararlanılacak proje kaynakları (kurumsal ve ulusal) ve proje başvuru süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, projesini önerilen formata göre yazabilmek
3   Tez çalışmasında yararlanacağı teknikleri uygulayabilmek ve geliştirebilmek,
4   Tez çalışması için malzeme yönetimini yapabilmek, deney planlayabilmek ve bulguları yorumlayabilmek
5   Deneylerde karşılaştığı sorunları yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilmek
6   Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayınlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme,
7   Tez çalışmasını ve konusu ile ilgili güncel gelişmeleri uygun sunum planı içinde bilimsel dilde yazılı ve sözlü olarak sunabilmek
8   Kendi alanında bilimsel ortamlarda bağımsız araştırıcı özelliklerini sergileyebilmek
9   Uluslar arası araştırma ortamlarına adapte olabilmek ve bu ortamlarda araştırma sonuçlarını paylaşabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

SCI ve SCI EXP. Araştırma makaleleri ve derlemeler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak `Değerlendirme Yöntemler ve `İş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Tez aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili güncel literatürü ve yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yetenekleri hazırladıkları proje ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek olay çalışması 10 10 100
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 7 84
Ödev Hazırlama 12 8 96
Sunum Hazırlama 12 8 96
Kitap Okuma 40 9 360
Proje Ödevi 1 14 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 750

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.155555555555555
ÖK.244445555555555
ÖK.344455555555555
ÖK.444455555555555
ÖK.544455555554455
ÖK.654555555554455
ÖK.755555555554455
ÖK.855555555554544
ÖK.944445555554544