DERS ADI

: PSİKOFARMAKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6069 PSİKOFARMAKOLOJİ SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞULE KALKAN

Dersi Alan Birimler

Farmakoloji Doktora

Dersin Amacı

Hastalık etkisine aracılık eden kimyasal nörotransmisyonun öğrenilmesi, depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, fobik bozukluk, psikotik bozukluk, dikkat eksikliği, bellek bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisinin ve kötüye kullanılan ilaçların ve cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisinin öğrenilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1- Hastalık etkisine aracılık eden kimyasal nörotransmisyon mekanizmalarını tartışabilme.
2   2- Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisini tartışabilme.
3   3- Anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisini tartışabilme.
4   4- Psikotik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisini tartışabilme.
5   5- Bellek ve dikkat bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakojisini tartışabilme.
6   6- Kötüye kullanılan ilaçların psikofarmakolojisini tartışabilme.
7   7- Cinsel işlev bozuklukları ve tedavisinde kullanılan ilaçların psikofarmakolojisini tartışabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kimyasal nörotransmisyonunu ilkeleri
2 İlaç etkisinin hedefleri olarak reseptörler ve enzimler - Tek bir reseptörün organizasyonu - İyon kanalları - Transport taşıyıcıları, aktif transport pompaları - İkinci haberci sistemleri - İyon regülasyonu - Gen regülasyonu - İlaç etki bölgeleri olarak reseptörler - İlaç etki bölgeleri olarak enzimler
3 Hastalık etkilerinin aracısı olarak kimyasal nörotransmisyon - Nörobiyoloji - Sinaptik nörotransmisyon, duygusal bozukluklara nasıl aracılık eder. - Moleküler nörobiyoloji ve psikiyatrik bozukluklar - Nöronal plastisite ve psikiyatrik bozukluklar - Nörotransmisyon yokluğu ve anormal nörotransmisyonun beyin sağlığına zararları.
4 Duygudurum bozukluklarının tanımı ve depresresyonun biyolojik temeli
5 Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların ve psikofarmakolojisi
6 Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan lityum ve diğer ilaçların psikofarmakolojisi
7 Anksiyete tanımı ve anksiyetenin biyolojik temelleri
8 Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar ve psikofarmakolojisi
9 Obsesif kompulsif bozuklu, panik bozukluk ve fobik bozukluk temelleri ve tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve psikofarmakolojisi
10 Psikotik bozukluk ve Şizofreninin biyolojik temelleri
11 Antipsikotik ilaçlar ve farmakolojisi
12 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun temelleri ve tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojisi
13 Bellek bozuklukları , kolinerjik nörotransmisyon üzerine etkileri ve Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların farmakolojisi
14 Kötüye kullanılan ilaçların (kokain, amfetamin, fensiklidin, esrar, kannabinoidler, nikotin, opiyatlar, alkol) psikofarmakolojisi
15 Cinsel işlevle ilişkili psikofarmakoloji
16 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Goodman and Gillman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. Drs Brunton, Parker, and Lazo, McGraw Hill Publishing, 2005.
2. Basic and Clinical Pharmacology. B.Katzung. Appleton & Lange. 8th ed. 2004.
3. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. S. Oğuz Kayaalp. Hacettepe-Taş Kitabevi. 12. Baskı, 2009.
4. Farmakoloji Ders Kitabı. Türk Farmakoloji Derneği. Gazi Kitabevi, 2000
5. Temel Psikofarmakoloji. Nörobilimsel Temeli ve Pratik Uygulamaları. Stahl SM. Çeviri Editörü: Taneli B, Taneli Y. 2003.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 FN Final
2 BNS Başarı FN
3 BUT Bütünleme Notu
4 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu BUT


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sule.kalkan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 1 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 4 60
Final Sınavına Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 85

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13142115115
ÖK.24142115115
ÖK.34142115115
ÖK.44142115115
ÖK.54142115115
ÖK.64142115115
ÖK.74142115115