DERS ADI

: OTAKOİDLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6067 OTAKOİDLER SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEDEF GİDENER

Dersi Alan Birimler

Farmakoloji Doktora

Dersin Amacı

Öğrencilerin, vücutta çeşitli fonksiyonlarda rolü olan otakoidlerin genel özellikleri ve farmakolojik olarak önemleri konusunda bilgi sahibi olmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Otakoid tanımını öğrenme
2   Otakoidlerin genel özelliklerinin öğrenilmesi
3   Otakoidlerin farmakolojik özelliklerinin öğrenilmesi
4   Otakoidlerin çeşitli patolojik durumlardaki rollerinin ve hastalıkların tedavisinde kullanılmalarının öğrenilmesi
5   Otakoidler hakkında öğrenilen bilgilerin günlük yaşamda kullanılabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Otakoidlere giriş
2 Histamin ve antihistaminikler-I (H1 reseptör blokörleri)
3 Histamin ve antihistaminikler-II (H2 reseptör blokörleri)
4 Histamin ve antihistaminikler-III (Mast hücre stabilizatörleri)
5 Serotonin agonistleri ve antagonistleri-
6 Peptid yapılı otakoidler-I (Anjiyotensinler, Anjiyotensin antagonistleri, endotelinler, Kininler, Kinin antagonistleri)
7 Peptid yapılı otakoidler-II (Anjiyotensinler)
8 Peptid yapılı otakoidler-III (Anjiyotensin antagonistleri)
9 Peptid yapılı otakoidler-IV (Endotelinler)
10 Peptid yapılı otakoidler-V(Kininler, Kinin antagonistleri)
11 Eikazonoidler
12 Prostoglandinler, prostosiklin, tromboksanlar
13 Lökotrienler ve diğer lipoksijenaz ürünleri
14 Nitrik oksid

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Kayaalp O. Otakoidler. İçinde: Kayaalp O. Editör. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. baskı, Ankara: Feryal matbaacılık; 2009. s. 1396-1452.
Yardımcı kaynaklar:
1 Endocrin system pharmacology.İçinde: editör. Hardman JG, Limbird LE. Goodman and Gilman s The Pharmacologic Basis of Therapeutics. 10. baskı. Mc Graw-Hill Companies; 2001. s. 755-971
2. Drugs with important actions on smooth muscle: içinde: Basic and Clinical Pharmacology. Editör Katzung BG. 10. baskı. Mc Graw-Hill Companies; 2007. s. 265-333.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve iş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin, Otakoidler ile ilgili Ders programından Ders Koordinatörü ile birlikte seçtikleri bir ders konusunu, power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunması beklenmektedir

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuyu power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sedef.gidener@deu.edu.tr, tel: 4123906

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11111111115
ÖK.21111111115
ÖK.31111111115
ÖK.41111111115
ÖK.51111511115