DERS ADI

: ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6066 ENDOKRİN SİSTEM FARMAKOLOJİSİ SEÇMELİ 1 0 0 3

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR SEDEF GİDENER

Dersi Alan Birimler

Farmakoloji Doktora

Dersin Amacı

Endokrinolojinin genel kavramları ve endokrinolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar konusunda bilgi sahibi olma.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Metabolizma, büyüme gibi pek çok fonksiyonda görevi olan endokrin hormonların genel özelliklerinin öğrenilmesi
2   Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların genel özelliklerinin, klinik farmakolojisinin öğrenilmesi
3   Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların genel özelliklerinin, klinik farmakolojisinin öğrenilmesi
4   Kalsiyum metabolizma bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçların genel özelliklerinin, klinik farmakolojisinin öğrenilmesi
5   Kortikosteroidler ile ilgili genel bilgilerin öğrenilmesi
6   Tüm bu bilgilerin, günlük hayatta kullanılabilir olması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Endokrin sistem farmakolojisine giriş-I (Hormonların fizikokimyasal özellikleri, sınıflandırılmaları)
2 Endokrin sistem farmakolojisine giriş-II (Hormonların salgılanmasının düzenlenmesi, Hormonların biyosentez, taşınma ve eliminasyonları)
3 İnsülin, oral antidiyabetik ilaçlar ve glukagon-I
4 İnsülin, oral antidiyabetik ilaçlar ve glukagon-II
5 Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve ACTH-I (Glukokortikoidler, mineralokortikoidler)
6 Kortikosteroidler, kortikosteroid antagonistleri ve ACTH-II (Aldosteron antagonistleri, Adrenal kortekste steroid sentezini ve kortikosteroidlerin etkinliğini azaltan ilaçlar)
7 Tiroid ilaçları: Tiroid hormonları, antitiroid ilaçlar, tirotropin ve tirotropin salıverici hormon-I
8 Tiroid ilaçları: Tiroid hormonları, antitiroid ilaçlar, tirotropin ve tirotropin salıverici hormon-II
9 Paratiroid hormon, D vitamini, kalsitonin, bifosfanatlar ve diğerleri-I
10 Paratiroid hormon, D vitamini, kalsitonin, bifosfanatlar ve diğerleri-II
11 Androjenler, anabolik steroidler ve antiandrojenik ilaçlar
12 Östrojenler, progesteronlar ve antagonistleri
13 Oral kontraseptifler ve gebelik önleme yöntemleri
14 Hipofiz ve hipotalamus hormonları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Kayaalp O. Endokrin Sistem Farmakolojisi. İçinde: Kayaalp O. Editör. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. baskı, Ankara: Feryal matbaacılık; 2009. s. 1154-1372.
Yardımcı kaynaklar:
1 Endocrin system pharmacology.İçinde: editör. Hardman JG, Limbird LE. Goodman and Gilman s The Pharmacologic Basis of Therapeutics. 10. baskı. Mc Graw-Hill Companies; 2001. s. 755-971
2. Endocrine drugs: içinde: Basic and Clinical Pharmacology. Editör Katzung BG. 10. baskı. Mc Graw-Hill Companies; 2007. s. 625-735.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve iş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin, Endokrin Sistem Farmakolojisi ile ilgili Ders programından Ders Koordinatörü ile birlikte seçtikleri bir ders konusunu, power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunması beklenmektedir.

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ve ders programından seçilen bir konuyu power point sunusu şeklinde sunum tekniklerine uygun olarak sunmaları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

sedef.gidener@deu.edu.tr, tel: 4123901

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11111111115
ÖK.21111111115
ÖK.31111111115
ÖK.41111111115
ÖK.51111111115
ÖK.61111511115