DERS ADI

: GENEL FARMAKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FAR 6062 GENEL FARMAKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Farmakoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYŞE GELAL

Dersi Alan Birimler

Farmakoloji Doktora

Dersin Amacı

İlaçlar hakkında genel bilgiler ve canlılarla ilişkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin tartışılması ilaçların arasındaki etkileşmeler; ilaç etkisinde duyarlılaşma ve duyarsızlaşma, ilaç etkilerinin seçiciliğinin vurgulanması

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İlaç emilimini tanımlayabilme; emilim hızını etkileyen faktörleri sınıflandırabilme , açıklayabilme;
2   İlaçların moleküler yapısı ile dağıldığı fizyolojik sıvı kompartmanları ilişkilendirebilme; Bağlı ve serbest ilaç kavramlarını açıklayabilme; Sekestrasyonu tanımlayabilme ; Redistribüsyonu tanımlayabilme; Sanal dağılım hacmini tanımlayabilme, yorumlayabilme
3   İlaçların metabolizmasının farmakokinetik ve farmakodinamik açısından sonuçlarını tartışabilme; Faz I ve faz II metabolizma olayları ve metabolizmada rol oynayan enzimlerin genel özelliklerini açıklayabilme; Mikrozomal enzimler üzerinden ilaç etkileşimlerini yorumlayabilme; Hepatik klerens kavramı tartışabilme
4   Böbreklerden itrah mekanizmaları (glomerüler filtrasyon, tubüler sekresyon, tubuler reabsorbsiyon) ve bu yollar ile elimine edilen ilaçların genel özellikleri; Klerens kavramı ve Renal klerens; Diğer atılım yolları ve bu yollar ile elimine edilen ilaçların genel özellikleri; İlaç eliminasyonunun kinetiği ve yarılanma ömrü
5   İlaçların etkisini değiştiren faktörleri sıralayabilme, açıklayabilme, yorumlayabilme
6   Reseptör aracılı etki mekanizmasını tanımlayabilme,
7   İlaç etkileşimleri (İlaç-ilaç etkileşimleri, ilaç-besin etkileşimleri) oluşum mekanizmalarınını tanımlayabilme; Etkileşmede rol oynayan faktörleri yorumlayabilme
8   Tek doz ilaç uygulama sonrası plazma konsantrasyon-zaman grafiğini, Cmax, tmax, t1/2, EAA, Cl, ke kavramlarını tanımlayabilme, yorumlayabilme; Yinelenen dozlarda ilaç uygulama sonrası elde edilen plazma konsantrasyon-zaman grafiğini tartışabilme; Kararlı durum konsantrasyonu kavramını açıklayabilme; Doz-etki ilişkisini tanımlayabilme; Emaks, EC50, İC50 kavramlarını yorumlayabilme; Terapötik indeks kavramını yorumlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Farmakoloji nedir İlaçlar hakında genel bilgiler ve canlılarla ilişkileri
2 İlaçların organizmaya giriş yolları ve ilgili kinetikler
3 İlaçların emilimi
4 İlaçların organizmada dağılımının özellikleri
5 İlaç eliminasyonu 1. Metabolik etkinlikler 2. Atılım ile ilgili özellikler
6 Tek doz ilaç kinetiği
7 Tekrarlanan dozlamanın kinetiği
8 İlaç etki mekanizmaları ve bunların üzerinde etkili faktörler
9 İlaç hedefi olan makromoleküllerinin özellikleri, ilaç reseptörleri
10 Efektör sistemler ve reseptörden kaynaklanan sinyalin iletimi
11 Efikasi kavramı, agonistler, parsiyel agonistler, etkinliklerinin değerlendirilmesi
12 Antagonistler, invers agonistler ve etkinliklerinin değerlendirilmesi
13 İlaçların arasındaki etkileşmeler; ilaç etkisinde duyarlılaşma ve duyarsızlaşma
14 İlaç etkilerinin seçiciliği

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. Kayaalp O. Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji. 12. baskı, Ankara: Feryal matbaacılık; 2009.
2. B. Katzung. Basic and Clinical Pharmacology. McGraw-Hill. 12th ed. 2011.
3. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill. 12th ed. 2011.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Etkinlikler ayrıntılı olarak Değerlendirme Yöntemleri ve iş Yükü Hesaplaması bölümünde verilmiştir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PO Performans/Ödev
2 FN Final
3 BNS Başarı PO * 0.40 +FN*0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu PO * 0.40 + BUT*0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin başarısı, final sınavında başarılı olmaları ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayse.gelal@deu.edu.tr, tel: 4123904

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 8 112
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15515511555
ÖK.25515511555
ÖK.35515511555
ÖK.45515511555
ÖK.55115511555
ÖK.65155511555
ÖK.75155515555
ÖK.85515551555