DERS ADI

: TEZ ÇALIŞMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6900 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÇİLER AKINCI

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bağımsız olarak belirli bir ya da birkaç problem çerçevesinde araştırma projesinin tüm aşamalarını tasarlayabilmesi ve yürütebilmesi
2   Seçtiği çalışma konusuyla ilgili ele alacağı kuramsal çerçeveyi ve kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleyebilme ve uygulayabilmesi,
3   araştırma konusu ile ilgili topladığı verileri sentezleyebilmesi, analiz edebilmesi ve yorumlayabilmesi
4   Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilmesi
5   Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
2 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
3 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
4 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
5 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
6 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
7 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
8 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
9 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
10 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
11 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
12 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
13 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular
14 Öğrenci tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili kitap ve makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler dersi seçen öğrenciyle bireysel olarak gerçekleştirilir. Dersler, öğrencinin konu seçiminden araştırmasını yazılı olarak metne dökmesine kadar uzanan sürecin her bir adımının öğretim üyesinin yönlendirmesi ve karşılıklı tartışılması esasına dayanır. Öğretim üyesi öğrencinin araştırmanın her adımı için hazırlık yapmasını ve bu adımlar konusunda bağımsız olarak karar verebilmesini ister

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri


Öğrencinin katılımından elde edilecek puan, (a) derse katılım/devam durumuna, (b) öğrencinin ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve (c) öğrencinin olumlu bir öğrenim ortamının yaratılmasına katkısına bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi ve eylemi disiplin cezası ile sonuçlanır.
3. Derse katılmamış olmak ödevlerin geç teslim edilmesi için geçerli bir mazaret olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Belirlenen zamanda teslim edilmeyen proje ve ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ciler.akinci@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev hazırlama 1 2 2
Bireysel çalışma 14 40 560
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 674

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1131423535
ÖK.2352544525
ÖK.35525224435
ÖK.4333541323
ÖK.55555544345