DERS ADI

: ÇALGI EŞLİĞİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6198 ÇALGI EŞLİĞİ II SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT EBRU GÜNER CANBEY

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencinin branşı olan çalgının repertuvarından seçilen yüksek düzey eserler üzerinde birlikte müzik yapabilmek için gerekli olan müzikal altyapısı, teknik donanımı, ortak bir yorum estetiğinde bütünleşmiş bir dinleme- çalma alışkanlığını ve yorumculuğunu, birlikte müzik yapma beceresini geliştirmek amaçlı yapılan bu ders aynı zamanda öğrencinin orkestra eşliğinde çalması gereken eserleri piyano eşliğiyle çalabilmesini, o eserlerin orkestra partisini de tanımasını ve ayrıca anadal çalgı dersinde belirlenmiş repertuvarının, resital ve final sınavlarına hazırlanmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birlikte çalma edimini geliştirerek ikili çalımda bütünlük ve hakimiyet kazanır.
2   Eşlik partisinden çalınan eserin stil, tempo, entonasyon referansını alır.
3   Dönemin genel stili tını, müzikal ifade ve dinamiklerini eşlik partisi ile eş zamanlı bir şekilde uygular.
4   Ritmik yapı, müzikal bütünlük gibi ögeleri geliştirmeyi hedefler.
5   Seslendireceği eserlerin önde gelen yorumcularının görüntülü ve sesli kayıtlarını, eserlerin yorumu ve analizi ile ilgili yazılmış yerli ve yabancı kaynaklı kitapları, yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezlerini araştırmak ve incelemek üzere internette tarama yapar.
6   Orkestra eşlikli eserlerin piyano ile çalınması ve sahne üzerinde seslendirilmesi ile ilgili projelerde sorumluluk alır, etkinlikleri planlar.
7   Ulusal ve Uluslararası sanat platformlarında gerçekleşen dinletiler, orkestra seçmeleri ve yarışma gibi etkinliklerde yer alır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin Tanıtımı: Dönem repertuvarının belirlenmesi
2 Dönemde çalışılacak repertuvarın seçimi Seçilen repertuvarın deşifresi
3 Vivaldi, Handel, Bach eserleriyle Barok Dönem Barok Döneme özgü tını, stil ve süslemelerle birlikte çalma uygulaması
4 Barok Dönem Ritmik Alterasyon Dönemin ritmik ve seslendirme özellikleriyle eser performansı
5 Barok Dönemde "Embellishments-Süslemeler" Dönemsel ve uluslara göre süsleme anlayışı uygulamaları
6 Barok Dönem Doğaçlama Uygulamaları Tema tekrarlarında piyanoyla birlikte doğaçlama uygulamaları
7 Aydınlanma Çağı ve Klasik Dönem Eserleri Döneme özgü text değişiklikleri ve uygulamaları
8 Haydn Hummel Eserleriyle Klasik Dönem Klasik Dönem bestecilerinin eserlerinin performansı
9 Mozart ve Klasik Dönem eserleri Klasik Dönem bestecilerinin eserlerinin performansı
10 Beethoven ve Büyük Ölçekli Duo Eserler Duo Repertuvarın büyük ölçekli eserlerinin performansı
11 Alman Romantikleri Eserleri Duo Repertuvarın büyük ölçekli eserlerinin performansı
12 Romantik Dönem Eserleri Duo Repertuvarın büyük ölçekli eserlerinin performansı
13 İzlenimcilik, Neoklasisizm Debussy, Ravel,Hindemidt gibi bestecilerin eserlerinin performansı
14 20. Yüzyıl Müziği ve Türk Eserleri 20. Yüzyıl ve Türk eserleri performansı
15 Sınav Anadal çalgı sınav eserlerinin piyano ile birlikte seslendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Cimarosa, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Tschaikovsky, Rachmaninov, Dvorak, Faure, Debussy, Sarasate, Pugnani, Taffanel, Martin, Tansmann, Demersemann, Francaix, Prokofyef veya anadal dersinin öğretim üyesi tarafından seçilecek bu düzey eserler;
Yardımcı kaynaklar: IMSLP, NMA gibi online veritabanları;
Referanslar: Seslendireceği eserlerin görüntülü ve sesli kayıtları, eserlerin yorumu ve analizi ile ilgili yazılmış yerli ve yabancı kaynaklı kitaplar, yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 UGG Uygulama
2 ODV Ödev
3 BNS Başarı Notu UGG * 0.50 + ODV * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ödev+Proje(Konser, Resital) Sınavlar; öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan, bilgi, beceri ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-Öğrencinin piyaniste okunaklı bir piyano partisi getirmesi zamanın etkin kullanımı ve dersin verimi açılarından çok önemlidir.
- Ders saatlerinde zamanın etkin kullanımı için özenli olunması gerekmektedir.
-Korrepetisyon dersi veren öğretim üyesi ile anadal çalgı dersi öğretim üyesinin ortak provaları önceden saptanmalıdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

seniz.duru@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 2 28
Ödev hazırlama 14 4 56
Proje Final Sunumu 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14553145551
ÖK.2444355551
ÖK.3454355551
ÖK.4454355551
ÖK.5334531512135
ÖK.6
ÖK.7