DERS ADI

: ORKESTRA REPERTUVARI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6196 ORKESTRA REPERTUVARI II SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TAHİR SÜMER

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilerin, orkestra için yazılmış eserleri tarihçeleriyle de tanıyıp, özümseyip onları ilk bakışta deşifre edebilecek hale gelecek kadar beceri çıtasını yükselterek yorumlayabilmelerini, bu eserleri çalışırken öğrencilerin bilgilerini, becerilerini, yapabilirliklerini ve müzisyenliklerini geliştirebilmelerini sağlayarak opera ve senfoni orkestralarındaki profesyonel yorumculuk performanslarını arttırmaktır. Ayrıca Konservatuvarlarda akademik kadro alarak yükselmek isteyen öğrencilerin ileride bu dersi okutabilme yeterliliğine sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   1. Birçok ileri seviyeli orkestra eserinden seçilmiş kesitleri tek başına çalabilmesi,
2   2. Kesitin tonal özelliğine, temposuna, ritmik özelliklerine, karakterine, artikülasyonuna ve ses kalitesine dikkat etmesi,
3   3. Kesitin teknik ve müzikal özelliklerini kavraması,
4   4. Orkestra Literatürü ve Edebiyatı dersinden önce karşılaşmamış olduğu yüksek seviyeli eserlerin belli başlı ya da önemli diyebileceğimiz kesitlerini deşifre okuyabilmesi,
5   5. Orkestra eserlerinin partilerinden seçilmiş kesitleri diğer çalgılarla beraber çalabilmesi,
6   6. Beraber çaldığı enstrümanların artikülasyonuna, nüanslarına, ses kalitesine ve entonasyonuna uyum sağlayabilmesi,
7   7. Eseri, dönemin tarihsel ve stilistik özellikleriyle ilişkilendirebilmesi,
8   8. Birlikte çalmanın; dinleme, eş zamanlı çalma, sonorite gibi özelliklerine dikkat etmesi,
9   9. Çalışılan eserler hakkında, geniş çaplı bir literatür taraması yaparak, yaptığı çalışmanın sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1. Çalışılacak eserler hakkında ön araştırma 11. Yorum çalışması
2 2. Eserlerin teknik ve yorum incelemesi 12. Yorum çalışması
3 3. Teknik çalışma 13. Yorum çalışması
4 4. Yorum çalışması 14. Yorum çalışması
5 5. Yorum çalışması
6 6. Yorum çalışması
7 7.bb Yorum çalışması
8 8 Eserlerin teknik ve yorum incelemesi
9 9 Teknik çalışma
10 10 Yorum çalışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:,
Barok, klasik, romantik ve modern döneme ait ileri seviye gerektiren opera ve orkestra yapıtları.
Yardımcı kaynaklar:
Diğer ders materyalleri:
Müzik akımlarına ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kayıtlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Orkestra için yazılmış ileri seviyedeki eserlerin teknik, entonasyon, ses kalitesi, müzikalite ve döneme uygun stil yorumlamalarının, bireysel ve grup halinde uygulanarak çalma yöntemiyle öğretilmesi ve sonunda da tutti ve özellikle de solo olarak eserlerin uygulama yollu sunumu ile yapılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YCL Yıliçi Çalışması
2 ODV Ödev/Seminer/Uygulama
3 BNS Başarı Notu YCL * 0.70 + ODV * 0.30


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme, öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi, beceri ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin % 70 ine katılım zorunludur.
2. Ders için hazırlanması gereken ödevlerin eksik bırakılmasında, sağlık sorunları ve kişisel önemli mazeretler dışında mazeret kabul edilmeyecektir.
3. Dersler için belirlenen materyaller hazır bulundurulacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tahir.sumer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi, 12.00- 13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Ödev Hazırlama 1 15 15
Proje Ödevi 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122234324
ÖK.224334334
ÖK.3153332414
ÖK.4253545535
ÖK.52434232254
ÖK.615344454
ÖK.72545341524
ÖK.853531455
ÖK.934442344