DERS ADI

: MODERN CAZ KURAMINDA EZGİSEL VE ARMONİK YAPI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6190 MODERN CAZ KURAMINDA EZGİSEL VE ARMONİK YAPI II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ONUR NURCAN

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilere caz kuramındaki modern yaklaşımlar doğrultusunda cazın ezgisel ve armonik yapısına ilişkin ileri düzeydeki kavram ve ögelerini tanıtma, bu bilgilerle analiz ve sentez yapma becerisi kazandırma

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   'Yerine geçen' akorları sınıflandırabilir.
2   Bir ezgiyi blok akorlarla armonize edebilir.
3   Modal yapılara özgü ve / ya da fonksiyonel olmayan ilerleme yolları kullanarak çeşitli akor yürüyüşleri yaratabilir.
4   Bir parçayı yeniden armonize edebilir.
5   Bir akor yürüyüşü için 'dışarıda ezgiler' yazabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Akor fonksiyonu sınıflandırmasına göre 'yerine geçen' akorlar
2 Blok akorlarla armonizasyon teknikleri
3 (konunun devamı)
4 Fonksiyonel olmayan armoni yaklaşımı için yöntemler
5 (konunun devamı)
6 (konunun devamı)
7 Modal yapıların ilerleme yolları
8 `Yeniden armonizasyon' teknikleri
9 (konunun devamı)
10 (konunun devamı)
11 (konunun devamı)
12 `Dışarıdaki' ezgilerin oluşturulma teknikleri
13 (konunun devamı)
14 (konunun devamı)
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Levine, M. The Jazz Theory Book. Sher Music Co., 1995.
Miller, R. Modal Jazz Composition & Harmony. Advance Music, 2000.

Diğer ders materyalleri: Öğretim elemanının hazırladığı çalışma ve sunumlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Herbir konu, yeterli sayıda örnekle dizekli tahtada açıklanır, gerektiğinde piyano, bilgisayarda MIDI yazılımları, repertuvardan kayıt alıntıları yardımıyla sesli örneklerle desteklenir ve öğrencilerin kendilerine verilen ve / ya da kendilerinin oluşturduğu örnekler üzerinde denemeleri istenir; konu ve uygulama sonuçları tartışılır. Ayrıca rutin olarak kısa ödevler verilir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 ODV Ödev/Sunum
3 FN Final
4 BNS Başarı Notu VZ * 0.30 +ODV * 0.25 + FN * 0.45
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.30 + ODV * 0.25 + BUT * 0.45


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1 (yazılı) arasınav, ortalama 3 ödev ve 1 final sınavı gerçekleştirilecektir. Sorular, sınıfta işlenen konuları içerecektir. Öğrenciler, soruları her sınav sırasında öğretim elemanı tarafından dağıtılacak kâğıtlar üzerine yanıtlayacaklardır. Değerlendirilecek olan ödevler, dönem boyunca verilen kısa ödevler dışındaki, (önceden belirtilerek) öğretim elemanına teslim edilecek ödevlerdir.

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınavlar ve ödevler öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0232 412 9557

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 14:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Ödev Hazırlama 3 2 6
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122
ÖK.232
ÖK.3212
ÖK.4235
ÖK.5415