DERS ADI

: ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6184 ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT EBRU GÜNER CANBEY

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilere, bir müzik parçası üzerinde armonik ve form analizi yapabilme teknikleri ve nota üzerinde şifreleme yöntemleri ile yazılı ve sözlü açıklama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dört partili koro yazısına ait temel kavramları tanımlayabilmesi, yatay ve dikey olarak ses partilerini takip edebilmesi,
2   Akora yabancı sesler olan, Geçit, Rötar, Evme, Basamak ve Kaçamak seslerini birbirinden ayırt ederek, nota üzerinde işaretlendirerek tanımlayabilmesi,
3   Bir müzik parçası üzerinde analiz yöntemi ile armonik ve form analizi yaparak elde ettiği bulguları nota üzerinde belirtebilmesi,
4   İki ve üç bölmeli şarkı formlarına ait temel özellikleri birbirinden ayırt edebilmesi,
5   Bir çalgı kullanarak seslendirdiği herhangi bir tonal müzik parçasına ait teknik özellikleri derinlemesine anlayarak daha iyi icra edebilmesi,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Müzik Formlarına Giriş Motif ve Cümle Kavramları ele alınacak, müzik parçaları üzerinde örneklendirilerek açıklanacaktır.
2 Periyot Kavramı: Öncül-Soncul Periyot Kavramı ele alınarak öncül-soncul ilişkisi açıklanacak, aralarındaki farklar örneklerle karşılaştırılacaktır.
3 Şarkı (Lied) Formları: İki Bölmeli Şarkı Formu Şarkı (Lied) Formları hakkında genel bilgi verilerek, iki bölmeli (a-b) şarkı formu ele alınacaktır.
4 Akora Yabancı Sesler ile Analiz: İşleme, Geçit, Basamak, Kaçamak, Gecikme, Evme Akora yabancı sesler olan işleme, geçit, basamak, kaçamak, gecikme ve evme kavramlarının yer aldığı bir müzik parçası analiz edilecektir.
5 Armonik ve Form Analizi Tonal bir müzik parçası, form ve armonik oluşumları açısından nota üzerinde analiz edilecektir. Parçanın akorları, çevrim durumları, akora yabacı sesler ve yapısı gerekli şifreler ile yazılarak gösterilecektir.
6 Kadans Kavramı Kadans kavramı üzerinde durulacaktır. Armonik olarak Tam ve Kırık Kadans konusu ele alınacaktır.
7 Pedal Sesi Kullanımı Tonik ve Dominant dereceleri üzerinde kullanılan pedal kavramı el alınacaktır.
8 Triolu Şarkı Formu Triolu Şarkı Formu örneklerle incelenecektir.
9 Rondo ve Çeşitleri Rondo Formu ve çeşitleri ele alınacak ve örneklerle ele alınacaktır.
10 Varyasyon (Çeşitleme) Formu Varyasyon (Çeşitleme) Formu örneklerle incelenecektir.
11 Sonatine ve Sonat Allegrosu Formu Sonatine ve Sonat Allegrosu Formu temel özellikleri üzerinde durulacaktır.
12 Çözümleme Çalışması Şarkı, Triolu Şarkı, Rondo, Varyasyon, Sonatine, Sonat Allegrosu Formlarında yazılmış müzik parçalarından seçilecek kesitler armonik yönden analiz edilecektir.
13 Çözümleme Çalışması Şarkı, Triolu Şarkı, Rondo, Varyasyon, Sonatine, Sonat Allegrosu Formlarında yazılmış müzik parçalarından seçilecek kesitler armonik yönden analiz edilecektir.
14 Vize
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Stein, Leon. Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Forms (Yapı ve Stil: Müzik Biçemlerinin Çalışma ve Analizi), A.B.D: Summy-Birchard
Diğer Ders Materyalleri: Öğretim elemanın hazırlayacağı çözümleme çalışmaları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Ders anlatımı, çözümleme ve akor analizi teknikleri ile ilgili temel bilgiler olan, akor tanımlama, akora yabancı sesler olan, Geçit, Rötar, Evme, Basamak ve Kaçamak seslerini birbirinden ayırt edebilme ve nota üzerinde işaretlendirmelerine ilişkin yöntemlerin öğretim elemanı tarafından anlatılması yolu ile yapılır.
Ödevler
Ödevler, derste uygulanan konu ile ilgili, öğrencinin bir sonraki derse kadar mevcut bir müzik parçası üzerinde çözümleme yapacakları yazılı çalışmalardan oluşur.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %100ünü bu yazılı sınavlardan elde edecektir. Öğrenciler, soruları her sınav sırasında öğretim elemanı tarafından dağıtılacak kâğıtlar üzerine cevaplayacaklardır. Sorular, sınıfta işlenen konular ile ödev olarak verilen konuları içerecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler. Öğrencilerin sınavlar sırasında çözümleme yaparken elde ettikleri bulguları şifreleme yöntemi ile yazmaları başarı için esastır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ebru.guner@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122234
ÖK.222234
ÖK.333334
ÖK.433334
ÖK.533334