DERS ADI

: ÇALGI EŞLİĞİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6197 ÇALGI EŞLİĞİ I SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT EBRU GÜNER CANBEY

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencinin branşı olan çalgının repertuvarından seçilen yüksek düzey eserler üzerinde birlikte müzik yapabilmek için gerekli olan müzikal altyapısı, teknik donanımı, ortak bir yorum estetiğinde bütünleşmiş bir dinleme- çalma alışkanlığını ve yorumculuğunu, birlikte müzik yapma beceresini geliştirmek amaçlı yapılan bu ders aynı zamanda öğrencinin orkestra eşliğinde çalması gereken eserleri piyano eşliğiyle çalabilmesini, o eserlerin orkestra partisini de tanımasını ve ayrıca anadal çalgı dersinde belirlenmiş repertuvarının, resital ve final sınavlarına hazırlanmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birlikte çalma edimini geliştirerek ikili çalımda bütünlük ve hakimiyet kazanır.
2   Eşlik partisinden çalınan eserin stil, tempo, entonasyon referansını alır
3   Crescendo, decrescendo, ritardando, accelerando, point d orgue gibi müzikal ifade ve dinamikleri eşlik partisi ile eş zamanlı bir şekilde uygular.
4   Ritmik yapı, müzikal bütünlük gibi ögeleri geliştirmeyi hedefler.
5   Seslendireceği eserlerin önde gelen yorumcularının görüntülü ve sesli kayıtlarını, eserlerin yorumu ve analizi ile ilgili yazılmış yerli ve yabancı kaynaklı kitapları, yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezlerini araştırmak ve incelemek üzere internette tarama yapar.
6   Orkestra eşlikli eserlerin piyano ile çalınması ve sahne üzerinde seslendirilmesi ile ilgili projelerde sorumluluk alır, etkinlikleri planlar.
7   Ulusal ve Uluslararası sanat platformlarında gerçekleşen dinletiler, orkestra seçmeleri ve yarışma gibi etkinliklerde yer alır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin tanıtımı Çalınacak eserlerin, dönemlerin ve birlikte çalışma prensiplerinin belirlenmesi
2 Dönemde çalışılacak repertuvar seçimi Anadal Çalgı dersi müfredatından seçilen eserlerin deşifresi
3 Barok Dönem ve Sürekli Bas Dönem stil anlayışı ve sürekli bas uygulamaları ile birlikte çalma
4 Suite Formu Suite Formu ve dansların birlikte çalma uygulamaları
5 Yaylı Çalgılar ve Üfleme Çalgıların Gözde Dağarından Eserler Sık seslendirilen eserlerden seçilen repertuvarın performansı
6 Yaylı Çalgılar ve Üfleme Çalgıların Gözde Dağarından Eserler Sık seslendirilen eserlerden seçilen repertuvarın performansı
7 Yaylı Çalgılar ve Üfleme Çalgıların Gözde Dağarından Eserler Sık seslendirilen eserlerden seçilen repertuvarın performansı
8 Konçerto Formu ve Performansı Redükte edilmiş orkestra partisini piyano ile birlikte çalma
9 Konçerto Formu ve Performansı Redükte edilmiş orkestra partisini piyano ile birlikte çalma
10 Romantik Dönem Bestecilerinin Serbest Formlarla Yazdığı Küçük Parçalar Solist ve Piyano ya da Solist ve Orkestra için yazılmış Konser Parçaları Performansı
11 Romantik Dönem Bestecilerinin Serbest Formlarla Yazdığı Küçük Parçalar Solist ve Piyano ya da Solist ve Orkestra için yazılmış Konser Parçaları Performansı
12 Ulusçu Bestecilerin Eserleri Ulusçu bestecilerin büyük formlarda yazdığı eserlerin birlikte seslendirilmesi
13 Postromantik Besteciler ve Eserleri Cesar Franck'tan Rachmaninoff'a gözde dağarın performansı
14 Geleneksel Yazı Tekniğinden, Yeni Yazı Tekniğine Türk Eserleri Halk müziği kaynaklı eserlerden, yeni notasyon kullanılmış eserlere, seçilmiş eserlerin performansı
15 Sınav Dönem içinde çalışılmış eserlerden seçilen sınav eserlerinin performansı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Cimarosa, Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Tschaikovsky, Rachmaninov, Dvorak, Faure, Debussy, Sarasate, Pugnani, Taffanel, Martin, Tansmann, Demersemann, Francaix, Prokofyef veya anadal dersinin öğretim üyesi tarafından seçilecek bu düzey eserler.
Yardımcı kaynaklar:IMSLP, NMA gibi online veri tabanları
Referanslar: Seslendireceği eserlerin görüntülü ve sesli kayıtları, eserlerin yorumu ve analizi ile ilgili yazılmış yerli ve yabancı kaynaklı kitaplar, yüksek lisans ve sanatta yeterlik tezleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Birlikte çalma becerisi ile duyma, dinleme becerisi ileriye götürülür. Orkestralı eserlerin piyano eşliğinde performansı, solistin orkestra partisini öğrenme, ritm, tempo, müzikal bütünlük anlamında katkı sağlar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 UGG Uygulama
2 ODV Ödev
3 BNS Başarı Notu UGG * 0.50 + ODV * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derse Katılım+Ödev+Proje(Konser, Resital) Sınavlar; öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan, bilgi, beceri ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-Öğrencinin piyaniste okunaklı bir piyano partisi getirmesi zamanın etkin kullanımı ve dersin verimi açılarından çok önemlidir.
- Ders saatlerinde zamanın etkin kullanımı için özenli olunması gerekmektedir.
-Korrepetisyon dersi veren öğretim üyesi ile Anadal Çalgı dersi öğretim üyesinin ortak provaları önceden saptanmalıdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

seniz.duru@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Ödev hazırlama 13 4 52
Uygulama sınavı 1 2 2
Proje Final Sunumu 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.14553145551
ÖK.2444355551
ÖK.3454355551
ÖK.4454355551
ÖK.5334531512135
ÖK.6
ÖK.7