DERS ADI

: ORKESTRA REPERTUVARI I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6195 ORKESTRA REPERTUVARI I SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TAHİR SÜMER

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilerin, orkestra için yazılmış eserleri tarihçeleriyle de tanıyıp, özümseyip onları ilk bakışta deşifre edebilecek hale gelecek kadar beceri çıtasını yükselterek yorumlayabilmelerini, bu eserleri çalışırken öğrencilerin bilgilerini, becerilerini, yapabilirliklerini ve müzisyenliklerini geliştirebilmelerini sağlayarak opera ve senfoni orkestralarındaki profesyonel yorumculuk performanslarını arttırmaktır. Ayrıca Konservatuvarlarda akademik kadro alarak yükselmek isteyen öğrencilerin ileride bu dersi okutabilme yeterliliğine sahip olabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Birçok ileri seviyeli orkestra eserinden seçilmiş kesitleri tek başına çalabilmesi,
2   Kesitin tonal özelliğine, temposuna, nüanslarına, ritmik özelliklerine, karakterine, artikülasyonuna ve ses kalitesine dikkat etmesi,
3   Kesitin teknik ve müzikal özelliklerini kavraması,
4   Orkestra Literatürü ve Edebiyatı dersinden önce karşılaşmamış olduğu yüksek seviyeli eserlerin belli başlı ya da önemli diyebileceğimiz kesitlerini deşifre okuyabilmesi
5   Orkestra eserlerinin partilerinden seçilmiş kesitleri diğer çalgılarla beraber çalabilmesi,
6   Beraber çaldığı enstrümanların artikülasyonuna, ses kalitesine ve entonasyonuna uyum sağlayabilmesi,
7   Eseri, dönemin tarihsel ve stilistik özellikleriyle ilişkilendirebilmesi,
8   Birlikte çalmanın; dinleme, eş zamanlı çalma, sonorite gibi özelliklerine dikkat etmesi,
9   Çalışılan eserler hakkında, geniş çaplı bir literatür taraması yaparak, yaptığı çalışmanın sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1. Çalışılacak eserler hakkında ön araştırma 11. Yorum çalışması
2 2. Eserlerin teknik ve yorum incelemesi 12. Yorum çalışması
3 3. Teknik çalışma 13. Yorum çalışması
4 4. Yorum çalışması 14.Yorum çalışması
5 5. Yorum çalışması
6 6. Yorum çalışması
7 7. Yorum çalışması
8 8.. Eserlerin teknik ve yorum incelemesi
9 9. Teknik çalışma
10 10. Yorum çalışması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:,
Barok, klasik, romantik ve modern döneme ait ileri seviye gerektiren opera ve orkestra yapıtları.
Yardımcı kaynaklar:
Nota yayın evlerinin viyolonsel için orkestra eserleri kesitleri materyalleri.
Diğer ders materyalleri:
Çalışılan orkestra ve opera eserlerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kayıtlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Örgün Öğretim

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 PRJ Proje
3 BNS Başarı Notu ODV * 0.30 + PRJ * 0.70


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dönem boyunca bir öğrenci toplam başarı puanının %80 ini derse katılım ve ders içindeki başarısından elde edecektir. %20 sini rapor hazırlama ve sunumundan sağlayacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme, öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi, beceri ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin % 70 ine katılım zorunludur.
2. Ders için hazırlanması gereken ödevlerin eksik bırakılmasında, sağlık sorunları ve kişisel önemli mazeretler dışında mazeret kabul edilmeyecektir.
3. Dersler için belirlenen materyaller hazır bulundurulacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

tahir.sumer@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi, 12.00- 13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 14 2 28
Alan çalışması 14 2 28
Ödev Hazırlama 14 5 70
Sunum Hazırlama 1 15 15
Proje Final Sunumu 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122234324
ÖK.224334334
ÖK.3153332414
ÖK.4253545535
ÖK.52434232254
ÖK.615344454
ÖK.72545341524
ÖK.853531455
ÖK.934442344