DERS ADI

: ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6183 ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT EBRU GÜNER CANBEY

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilere, dört partili koro yazısı ve/veya bir piyano parçası üzerinde akora yabancı sesleri tanımlayarak armonik analiz yapma ve nota üzerinde şifreleme yöntemleri ile yazılı ve sözlü açıklama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dört partili koro yazısına ait temel kavramları tanımlayabilmesi, yatay ve dikey olarak ses partilerini takip edebilmesi,
2   Akora yabancı sesler olan, İşleme, Geçit, Rötar, Evme, Basamak ve Kaçamak seslerini birbirinden ayırt ederek, nota üzerinde işaretlendirerek tanımlayabilmesi,
3   Herhangi bir tonalite içerisindeki temel ve yan dereceleri tanımlayarak, bir müzik parçası üzerinde analiz yöntemi ile nota üzerinde belirtebilmesi,
4   Üç sesli akorlar ve çevrimleri ile dominant yedili ve çevrimlerini tonaliteler ile ilişkilendirerek şifreleme yöntemi ile yazabilmesi,
5   Dört partili koro yazısı ve/veya bir piyano parçasını armonik analiz yapabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Çözümleme Teknikleri Dersin amacı, gerekliliği ve kazanımları açıklanarak, çözümleme kavramı üzerinde durulacaktır.
2 Tonal Müzik Tonalite kavramı ele alınarak, tonal müziğin genel özellikleri açıklanacaktır.
3 Üç Sesli Akor Yapıları Üç sesli Majör, minör, artık ve eksik akorlar ele alınacak, bu akorlara ait şifreleme kavramı açıklanacaktır.
4 Üç Sesli Akor Çevrimleri Üç sesli Majör, minör, artık ve eksik akorların çevrilme yöntemleri örneklerle açıklanarak, bu akorlara ait şifreleme kavramı ele alınacaktır.
5 Akor Çözümlemesi Bir müzik parçası üzerinde akorlar ve çevrimleri şifreleme yöntemi ile açıklanacaktır.
6 Dominant Yedili Akoru Dominant Yedili Akoru ele alınacaktır.
7 Dominant Yedili Akor Çevrimleri Dominant Yedili Akor Çevrimleri ele alınacaktır.
8 Akora Yabancı Sesler Akora yabancı sesler olan işleme, geçit, basamak, kaçamak, gecikme ve evme kavramları temel özellikleri ve nota üzerinde gösterilme yöntemleri ele alınarak, örneklerle açıklanacaktır.
9 Akora Yabancı Sesler ile Analiz: İşleme, Geçit, Basamak İşleme, geçit, basamak kavramlarının yer aldığı bir müzik parçası analiz edilecektir.
10 Akora Yabancı Sesler ile Analiz: Kaçamak, Rötar, Evme Kaçamak, rötar ve evme kavramlarının yer aldığı bir müzik parçası analiz edilecektir.
11 Akora Yabancı Sesler ile Analiz: İşleme, Geçit, Basamak, Kaçamak, Rötar, Evme Akora yabancı sesler olan işleme, geçit, basamak, kaçamak, gecikme ve evme kavramlarının yer aldığı bir müzik parçası analiz edilecektir.
12 Armonik Çözümleme Tonal bir müzik parçası, armonik oluşumları açısından nota üzerinde analiz edilecektir. Parçanın akorları, çevrim durumları, akora yabacı sesler gerekli şifreler ile yazılarak gösterilecektir.
13 Armonik Çözümleme Tonal bir müzik parçası, armonik oluşumları açısından nota üzerinde analiz edilecektir. Parçanın akorları, çevrim durumları, akora yabacı sesler gerekli şifreler ile yazılarak gösterilecektir.
14 Ara Sınav
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stein, Leon. Structure and Style: The Study and Analysis of Musical Forms (Yapı ve Stil: Müzik Biçemlerinin Çalışma ve Analizi), A.B.D: Summy-Birchard
Diğer Ders Materyalleri: Öğretim elemanın hazırlayacağı çözümleme çalışmaları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Ders anlatımı, çözümleme ve akor analizi teknikleri ile ilgili temel bilgiler olan, akor tanımlama, akora yabancı sesler olan, İşleme, Geçit, Rötar, Evme, Basamak ve Kaçamak seslerini birbirinden ayırt edebilme ve nota üzerinde işaretlendirmelerine ilişkin yöntemlerin öğretim elemanı tarafından anlatılması yolu ile yapılır.
Ödevler
Ödevler, derste uygulanan konu ile ilgili, öğrencinin bir sonraki derse kadar mevcut bir müzik parçası üzerinde çözümleme yapacakları yazılı çalışmalardan oluşur.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %100ünü bu yazılı sınavlardan elde edecektir. Öğrenciler, soruları her sınav sırasında öğretim elemanı tarafından dağıtılacak kâğıtlar üzerine cevaplayacaklardır. Sorular, sınıfta işlenen konular ile ödev olarak verilen konuları içerecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler. Öğrencilerin sınavlar sırasında çözümleme yaparken elde ettikleri bulguları şifreleme yöntemi ile yazmaları başarı için esastır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlık 1 4 4
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122234
ÖK.222234
ÖK.333334
ÖK.433334
ÖK.533334