DERS ADI

: MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6181 MÜZİKTE DÖNEMLER VE STİLLER I SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT EBRU GÜNER CANBEY

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilere, Barok ve Klasik Dönem Müzikleri ile bu dönemlerde yer alan müzik stilleri ve biçimleri hakkında temel bilgileri kavrayabilme ve de diğer tüm sanat dallarında bu dönemlerin uygulanma yöntemlerini örneklendirerek açıklama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Barok Müzik hakkında temel kavramları açıklayabilmesi ve Barok Dönemde ortaya çıkan müzik stillerini eserler ile örneklendirerek tanımlayabilmesi,
2   Klasik Dönem Müziği hakkında temel kavramları açıklayabilmesi ve Klasik Dönemde ortaya çıkan müzik stillerini eserler ile örneklendirerek tanımlayabilmesi,
3   Barok ve Klasik Dönem bestecileri ile önemli yapıtlarını birbirinden ayırt ederek sınıflandırabilmesi,
4   Barok ve Klasik Dönemlerine ait güzel sanatlar alanlarındaki diğer sanat dallarına ilişkin temel yaklaşımları tartışabilmesi,
5   Barok ve Klasik Dönem Müziği ve stilleri temel almak üzere diğer tüm sanat dallarına ilişkin araştırma yaparak, elde ettiği bulguları bir rapor haline getirip yazabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Barok Dönem
2 Barok Dönem
3 Barok Dönem
4 Barok Dönem
5 Klasik Dönem
6 Klasik Dönem
7 Klasik Dönem
8 Klasik Dönem
9 Barok Dönem ve Klasik Dönem arasındaki farklar
10 Barok Dönem ve Klasik Dönem arasındaki farklar
11 Dönem Ödevleri Sunumları
12 Dönem Ödevleri Sunumları
13 Dönem Ödevleri Sunumları
14 Ara Sınav
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kamien, Roger. 1998, Music: An Appreciation, McGraw-Hill, A.B.D.
Yardımcı kaynaklar: Antmen, Ahu. 2008, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul.
Diğer ders materyalleri: Müzik Dönemlerine ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kayıtlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler
Ders anlatımı, Müzik Dönemleri ve Stilleri ile ilgili ana başlıklar ve konu ile ilgili araştırma yöntemlerin öğretim elemanı tarafından anlatılmasının ardından belirlenen müzik dönemleri hakkında yazılı, görsel ve işitsel kayıtların öğretim elemanı tarafından derste sunulması ve de öğrencilerin seçilen her müzik dönemi için hazırladıkları ödevlerin sunumları yolu ile yapılır.
Ödevler
Ödevler, derste uygulanacak müzik dönemi ile ilgili, öğrencinin bir sonraki derse kadar konuyu araştırarak hazırlaması gereken yazılı raporlardan oluşur.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 VZ Arasınav
2 FN Final
3 BNS Başarı Notu VZ * 0.40 + FN * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu VZ * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem boyunca iki yazılı sınav gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %70 ini yazılı sınavlardan elde edecektir. Öğrenciler, soruları her sınav sırasında öğretim elemanı tarafından dağıtılacak kâğıtlar üzerine cevaplayacaklardır. Sorular, sınıfta işlenen konuları, ödev olarak verilen konuları içerecektir. Sınavlar, öğreticinin inisiyatifine bağlı olarak kapalı uçlu (test) ya da açık uçlu sorulardan oluşabilir.

Dönem Ödevi:
Öğrencilere kendilerine bildirilecek tarihe kadar hazırlayıp teslim edecekleri bir araştırma ödevi verilecektir. Öğrenciler başarı puanlarının %30 unu bu ödevlerden elde edecektir. Öğrencinin gerçekleştireceği ödev öğretim elemanı tarafından belirlenecek müzik dönemi ya da dönemlerini müzik stilleri, armonik ve biçimsel yapı, besteciler ve önemli yapıtları ile tarihsel süreç açılarından açıklanmasını amaçlayan rapor biçimindedir. Ödevler, rapor halinde Microsoft Word kullanılarak, yazım kurallarına uygun biçimde yazılacak, basılı olarak bir kopyası da öğretim üyesine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar
Yazılı sınavlar öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Dönem ödevi:
Öğrencinin, öğretici tarafından seçeceği müzik akımlarını müzik, resim, mimari, heykel, edebiyat ve de tarihsel yönden araştırarak incelemeyi, elde ettikleri bulguları rapor halinde aktarmaları başarı için esastır. Öğrencinin, araştırma sonucu elde ettiği bilgileri ödev halinde sunarken içerik ve aktarma yöntemi yazım kuralları gibi yazılı anlatım ilkelerinin kalitesi bakımından da değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ebru.guner@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 10 3 30
Uygulama 3 2 6
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 3 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 3 20 60
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.1122223
ÖK.2122223
ÖK.333333
ÖK.413333
ÖK.52333335