DERS ADI

: MÜZİK ANALİZİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6180 MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 3 0 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ONUR NURCAN

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik
Opera Sanat Dalı Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

İleri armoni, kontrpuan ve biçimsel analiz tekniklerini teorik bilgiler eşliğinde, tarihsel süreç içinde kavrayabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Müzik biçimlerinin, armoninin ve kontrpuan yazısının temel kavramlarını belirtebilme.
2   Sahip oldukları temel özelliklere göre müzik biçimlerini, akorları ve polifonik (kontrapuntal) teknikleri açıklayabilme.
3   Barok, Klasik Romantik dönemler ve 20. yüzyıl müziğinde kullanılan biçimsel ve dokusal yapıları tanımlayabilme.
4   En küçük biçim ve akor biriminin bütün içerisindeki yerini ve önemini analiz edebilme.
5   Müzik biçimleri arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları belirleyebilme.
6   Biçimsel unsurların ve akor yapılarının eserlerin genel yapılarına olan etkilerini yorumlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Romantik dönem Schubert
2 Romantik dönem Mendelssohn
3 Romantik dönem Schumann
4 Romantik dönem Chopin
5 Romantik dönem Liszt
6 Romantik dönem Wagner
7 Romantik dönem Brahms
8 20. yüzyıl Rachmaninoff
9 20. yüzyıl Reger
10 20. yüzyıl Debussy
11 20. yüzyıl Ravel
12 20. yüzyıl Shostakovich
13 20. yüzyıl Stravinsky
14 20. yüzyıl Schoenberg
15 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Benjamin, Thomas; Horvit, Michael; Nelson, Robert; Techniques and Materials of Tonal Music, Wadsworth Publishing Company, Belmont CA, 1992
Kennan, Kent, Tonal Counterpoint, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1999
Clough & Conley, Basic Harmonic Progressions, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1984
Korsakov, N. R., Kuramsal ve Uygulamalı Armoni, Çev. Ataman, A. M., Levent Müzik Evi, İzmir, 1996
Percichetti, Vincent; Twentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice, W. W. Norton & Company, Inc., New York, 1961
Gren, D.M.; Form in Tonal Music, Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York, 1979
Bora, Uzay; Müzikte Form, Prizma Matbaacılık Ltd. Şti., İzmir, 2004
Usmanbaş, İlhan; Müzikte Biçimler, Devlet Konservatuvarı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1974
Ders notları
Müzik dağarından eser örnekleri

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, bireysel çalışma, analiz, tartışma, ödev hazırlama.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 FN Final
3 BNS Başarı Notu ODV * 0.70 + FN * 0.30
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu ODV * 0.70 + BUT * 0.30


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sınavlar:
Dönem sonunda Final sınavı gerçekleştirilecek ve bir öğrenci toplam başarı puanının %30'unu Final sınavından elde edecektir.

Ödevler:
Öğrenciler başarı puanlarının %70'ini dönem boyunca hazırlayacakları ödevlerden elde edecektir.

Değerlendirme Kriteri

Yazılı sınav ve ödevler öğrencilerin, öğrenme çıktılarında tanımlanan bilgi ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

onur.nurcan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 14 3 42
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 14 4 56
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Ödev hazırlama 14 4 56
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.122141
ÖK.212252
ÖK.312252
ÖK.422141
ÖK.522142
ÖK.612241