DERS ADI

: TOPLU ÇALIŞMA TEKNİKLERİ II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAS 6058 TOPLU ÇALIŞMA TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR TAHİR SÜMER

Dersi Alan Birimler

Müzik Sanatta Yeterlik

Dersin Amacı

Öğrencilere Barok ve Klasik Dönemler hakkında, Üflemeli ve Vurmalı Çalgıların geçirmiş olduğu evreler ve dağarcık ile ilgili bilgi vererek, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılarda birlikte çalma teknik, beceri ve donanım kazandırmaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Barok ve Klasik Dönemlerin incelenerek analiz edilmesi, bilgileri tanımlatabilmesi ve açıklayabilmesi,
2   Barok ve Klasik Dönem, Üflemeli ve Vurmalı çalgılar için yazılmış eserler hakkında biçimsel açıklamalar yapabilmesi,
3   Barok ve Klasik Dönem bestecilerinin önemli yapıtlarını dönem özelliklerine göre tanımlayabilmesi,
4   Üflemeli ve Vurmalı Çalgıların Barok ve Klasik Dönem bestecilerinin önemli yapıtlarını, oluşturulacak Üflemeli ve Vurmalı çalgı topluluğu ile yorumlayabilmesi
5   Birlikte çalma teknikleri, davranışları, gruba liderlik ya da grubun diğer üyeleri arasında bağ oluşturma yöntemleri hakkında donanım kazanması beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Teori+Uygulama
2 Teori+Uygulama
3 Teori+Uygulama
4 Teori+Uygulama
5 Teori+Uygulama
6 Teori+Uygulama
7 Teori+Uygulama
8 Teori+Uygulama
9 Teori+Uygulama
10 Teori+Uygulama
11 Teori+Uygulama
12 Teori+Uygulama
13 Teori+Uygulama
14 Teori+Uygulama
15 SINAV HAFTASI

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Barok ve Klasik Dönem bestecilerinin Üflemeli ve Vurmalı çalgılar Topluluğu için bestelenmiş yapıtları.
Yardımcı kaynaklar: Müzik akımlarına ilişkin yazılı, görsel ve işitsel kayıtlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler; Üflemeli ve Vurmalı çalgılar Topluluğu için yapıtların teknik ve yorum çeşitliliğinin öğretilmesinin yanı sıra, izleyici önünde sunulacak programların oluşturulması için gerekli yöntem ve hazırlıkların öğretilmesi yolu ile yapılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV Ödev/Sunum
2 PRJ Proje
3 DKL Derse Katılım
4 BNS Başarı Notu ODV * 0.40 + PRJ * 0.30 + DKL * 0.30


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sınavlar; öğrencilerin öğrenme çıktılarında tanımlanan, bilgi, beceri ve uygulama temelli yeterliklere ulaşıp ulaşmadıklarını ölçmeyi hedefler

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin % 90 na katılım zorunludur.
1. Ders için hazırlanması gereken ödevlerin eksik bırakılmasından, sağlık sorunları dışında mazeret kabul edilmez.
2. Belirlenen sürede konser hazırlıkları tamamlanamaz ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
Dersler için belirlenen materyaller hazır bulundurulacaktır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

faruk.duzgun@hotmail.com tel: 4129471

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 15 2 30
Uygulama 15 2 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 15 2 30
Ödev Hazırlama 15 4 60
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.143354513
ÖK.25325215541132
ÖK.31125342153341
ÖK.45555415555331
ÖK.534231242354