DERS ADI

: NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ŞENNUR SOMALI

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans
Fizik Yüksek Lisans
İstatistik Doktora
Cevher Hazırlama Doktora
Kıyı Mühendisliği Doktora
Deniz Kimyası Doktora
Biyoteknoloji Doktora
Biyokimya Yüksek Lisans
Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans
İstatistik Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans
Fizik Doktora
Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Çevre Mühendisliği Doktora
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Doktora
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Ekonomik Jeoloji Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Doktora
Maden İşletme Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Yüksek Lisans
Kimya Doktora
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Matematik Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Ekonomik Jeoloji Doktora
Matematik Doktora
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilimleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Tekstil Mühendisliği Doktora
Maden İşletme Doktora
Gemi İnşaatı Doktora
Deprem Yönetimi Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)
Cevher Hazırlama Yüksek Lisans
Uygulamalı Jeoloji Doktora
Bilgisayar Mühendisliği Doktora
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Biyokimya Doktora
İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora
Kimya Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, mühendislik problemleri için sayısal yöntemlere giriş yapmayı hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Hata, yakınsaklık ve stabilite kavramlarını benimseme
2   Denklemlerin gerçek ve yaklaşık çözümlerini bulabilme
3   Denklem sistemlerinin gerçek ve yaklaşık çözümlerini bulabilme
4   Farklı uzayda bulunan fonksiyonlara en yakın eğriyi bulabilme
5   Sayısal olarak türev ve integral çözebilme
6   Bayağı diferansiyel denklemlerde başlangıç değer problemi ve sınır değer problemlerinin çözümündeki algoritmaları anlayabilme
7   Kısmi diferansiyel denklem çözümündeki algoritmaları anlayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Hesaplamalı ve matemetiksel önbilgiler
2 Doğrusal olmayan denklemler için Newton metodu
3 Doğrusal sistemlerin çözümü: Direkt çözümler
4 Doğrusal sistemlerin çözümü: Hata analizi ve normlar
5 Doğrusal sistemlerin çözümü: yinelemeli metodlar
6 Doğrusal sistemlerin çözümü: Cebirsel özdeğer problemi
7 Arasınav
8 Eğri uydurma: En Küçük Kareler yöntemi
9 Eğri uydurma: Fourier serileri ve Trigonometric polinomlar
10 Bayağı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü: Başlangıç değer problemleri
11 Bayağı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü: Sınır değer problemleri
12 Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü : Hiperbolik denklemler
13 Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü : Parabolik denklemler
14 Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü : Eliptik denklemler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

John H. Mathews ''Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering''. Prentice-Hall. 1992.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları, sunum, problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse en az % 70 katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

meltem.adiyaman@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 35 35
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 219

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.133
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.433
ÖK.54
ÖK.6
ÖK.74