DERS ADI

: MATEMATİKSEL YÖNTEMLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 5141 MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ASLI GÜÇLÜKAN İLHAN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Biyomedikal Teknolojiler Yüksek Lisans (İng)
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Matematik Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Matematik Doktora
Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)
Jeofizik Mühendisliği Doktora
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Doktora

Dersin Amacı

Ders, güçlü matematik geçmişine sahip olamayan öğrencilere temel kalkülüs ve lineer cebir kavramlarını hatırlatmayı ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Süreklilik ve limit kavramlarını teorik olarak ifade edebilmek.
2   Kalkülüste türev ve integral kavramlarını kullanarak uygulamalı problemleri ifade edebilmek.
3   İkinci türev testi ve Lagrange çarpanları yöntemi gibi çok değişkenli metodları kullanarak çok değişkenlilerin mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulabilmek.
4   Alan, hacim, eğri integralleri ve yüzey integrallerini hesaplayabilmek.
5   Doğrusal denklem sistemlerini analiz edebilmek.
6   Köşegenleştirmeyi kullanabilmek.
7   İç çarpım işlemlerini Gram-Schmidt's ortogonalleştirme işlemine uygulayabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bir fonksiyonun limiti ve limit alma kuralları, limitin tanımı, süreklilik, sonsuzluk içeren limitler, asimtotlar.
2 Teğet doğrusu, yakınsaklık oranı, türev, doğrusallaştırma ve diferansiyel, türev alma kuralları.
3 Türevin uygulamaları: Bir fonksiyonun ekstrem değerleri, maksimum ve minimum problemlerii optimizasyon ve bağlantılı oran problemleri.
4 İntegral, integral kuralları: iş, moment ve kütle merkezi
5 Dizi ve seriler, serilerin yakınsaklığı: integral testi, karşılaştırma testi, oran ve kök testi, alterne seriler, mutlak yakınsaklık.
6 Kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin seirleri, Taylor serilerinin yakınsaklığı.
7 Vektör fonksiyonları ve türevleri, vektör fonksiyonlarının integrali.
8 Arasınav
9 Çok değişkenli fonksiyonlar, yüksek boyutta limit ve süreklilik, kısmi türevler ve uygulamaları, koşullu maksimum ve minimum için Lagrange çarpanları yöntemi
10 Katlı integraller ve uygulamaları, alan için çift katlı integral, hacim için üç katlı integral, çift katlı integralin kutupsal formu.
11 Doğrusal denklem sistemleri, matris, determinant, bir matrisin mertebesi, homojen ve homojen olmayan doğrusal sistemler, Cramer kuralı.
12 Vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, Koordinatlar
13 Özdeğer ve özvektörler, Jordan doğal formu
14 İç çarpım uzayları, diklik, Gram-Schmidt ortogonalleştirme işlemi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Stewart, J., Calculus: Concepts and Contexts, 2nd edition, Brooks/Cole.
Leon, S.J., Linear Algebra with Applications, 7th edition, Pearson Prentice Hall.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders notları, sunum, problem çözme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + YSS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse en az % 70 katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

cetin.disibuyuk@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Vize Sınavına Hazırlık 1 35 35
Final Sınavına Hazırlık 1 35 35
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 219

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.14
ÖK.233
ÖK.33
ÖK.43
ÖK.534
ÖK.6
ÖK.74