DERS ADI

: MEKANSAL İSTATİSTİK VE CBS

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 6026 MEKANSAL İSTATİSTİK VE CBS SEÇMELİ 2 1 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR KEMAL MERT ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu ders nokta verilere dayalımekansal istatistiklerine bir giriş sağlar . Mekansal istatistik , temel kavramlar ve ( non - mekansal ) istatistik yöntemlere ilişkin yöntemleri için giriş önce kaplıdır . Kullanımı , varsayımlar , ve sonuçların doğruluk koşulları her mekansal ve mekansal olmayan yöntem için incelenir. Vurgu istatistiksel yazılım ve CBS kullanarak pratik uygulamalar ile analitik becerilerini geliştirmektir. Ders materyali birikimlidir.
Dersin Öğrenme Kazanımları

1   mekansal istatistik temel kavramları , hem de klasik istatistiksel teknikleri tanır
2   temel mekansal istatistik teknikleri
3   Bu derste işlenecek konulara ilişkin sayısal örnekler çözümü
4   Kentsel planlama ve kentsel coğrafya ile ilgili sorunları çözmek için mekansal istatistik temel teknikleri kullanın

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İstatistik Temel Kavramlar: Nüfus örnek Ölçek Frekans Dağılımı Güven Seviye Aykırı ve Box-Arsalar Olasılık ve Rassal Değişkenler
2 Merkezi Eğilim Ölçüleri (konumsal olmayan): Seri Veri Medyan Mod Egzersizler Hands-on için ortalama
3 Dağılım Ölçüleri (konumsal olmayan): Minimum, Maksimum ve Range çeyrek dilime ve Yüzdelik Sapma Varyans ve Standart Sapma Varyans ve Seri Veri Varyans Katsayısı Çarpıklık Basıklık Egzersizler Hands-on Standart Sapma
4 İki Değişkenler Arasındaki İlişki: Nominal Ölçek Phi Katsayısı Ki-Kare Testi
5 Sıra Ölçek Spearman s Sıra Korelasyon Katsayısı Kendall s Tau İstatistik Aralığı ve Oranı Ölçekler Pearson s Katsayısı: İki Değişkenler Arasındaki İlişki
6 Ara sınav I
7 Nominal Ölçek Ki-kare Testi, 2x2 Tablolar Ki-kare Testi, IXJ Tablolar Sıra Ölçeği Mann-Whitney U-Testi Kruskal-Wallis H-Testi: İki veya daha fazla Örnekleri Karşılaştırılması
8 İki veya Daha Fazla Örnekleri Aralık ve Oranı Ölçekler Öğrenci t-Testi ANOVA Testi Kolmogorov-Simirnov'un Testi Karşılaştırılması
9 Nokta Veri Merkezi Eğilim (mekansal) ölçüleri: Merkezi ağırlıklı ortalama Merkezi Medyan Merkezi Ortalama
10 Ara Sınav II
11 Nokta Veri Dağılım Ölçüleri (mekansal) Standart
12 Nokta Veri Dağılım Ölçüleri (mekansal) Standart
13 Nokta Veri Dağılım Önlemler (mekansal) Standart Geary Oranı
14 Nokta Veri Dağılım Önlemler (mekansal) Standart, Moran İndeksi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Wong W.S.W. and Lee J. (2005) Statistical Analysis of Geografhic Information with ArcView GIS and ArcGIS, John Wiley and Sons, Inc.
Stillwell, J., Clarke, G. (Eds.) (2004) Applied GIS and Spatial Analysis, John Wiley & Sons Inc.
Ebdon, D. (1977) Statistics in Geography; Basil Blackwell.
Clark, W.A.V. & Hosking, P.L. (1986) Statistical Methods for Geographers, John Wiley & Sons,

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ara sınav, final

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ilan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

ilan edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dokuz Eylul University, Tinaztepe Campus
School of Architecture
Department of City and Regional Planning
Room #109
Buca/IZMIR 35160
TURKEY
mert.cubukcu@deu.edu.tr
http://kisi.deu.edu.tr/mert.cubukcu

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Lectures 12 2 24
Hands-on Exercises (Computer Lab) 12 1 12
Preparation for Mid-term Exam 2 25 50
Preparation forFinal Exam 1 25 25
Preparation before/after weekly lectures 12 6 72
Mid-Term Examination 2 3 6
Final Examination 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.12432333333332
ÖK.23433322233344
ÖK.33442334442242
ÖK.44222523322332