DERS ADI

: MEKANSAL ANALİZ VE MODELLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 6004 MEKANSAL ANALİZ VE MODELLEME SEÇMELİ 2 1 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ALİ GÜL

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, mekansal analiz ve CBS arasındaki entegrasyonu ve mevcut sorunları tartışmaktır. Ders, CBS ortamında mekansal nokta modellemesi ve kentsel analizi içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bazı mekansal analiz ve modelleme yöntemlerinin anlaşılması
2   Mekansal analizin kullanımı için teknik temellerinin, istatistik ve modelleme araştırmalarında kullanımının anlaşılması
3   Mekansal analizin metadolojik, teorik ve politik boyutları üzerine altyapı oluşturmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 CBS ve mekansal analiz: Giriş
2 CBSde istatistiksel mekansal analiz
3 CBSde mekansal veri analizi tasarımı modülleri
4 Mekansal analiz ve CBS
5 CBS tabanlı Uzay-Zaman-Özellik Örüntüsü Analizörleri
6 Mekansal Bağımlılık ve heterojenlik ve Proksimal Veritabanları
7 Aerial İnterpolasyon ve Veri Çeşitleri
8 Arasınav
9 CBS Ortamında Mekansal Süreç Modelleme
10 Nesne Odaklı Mekansal Analiz
11 CBS Ortamında Kentsel Analiz
12 CBS Çerçevesinde Optimizasyon Modelleme
13 Nüfus ile ilgili Sosyal Göstergelere bir Yüzey Model Yaklaşımı
14 Dönem Projeleri Sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

A. Stewart Fotheringham, Peter Rogerson (1994), Spatial Analysis in GIS, National Center for Geographic Information & Analysis (U.S.)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatım ve uygulama şeklinde işlenmektedir. Tüm öğrencilerin derse katılımı beklenmektedir. Öğrenci sunumları derste önemli bir yer tutmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Laboratuvar raporları
Proje raporu
Sözlü anlatım
Yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Lectures 14 3 42
Preparations before/after weekly lectures 14 3 42
Preparation for midterm exam 1 30 30
Preparing presentations 1 30 30
Preparing assignments 1 50 50
Midterm 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.13432232432232
ÖK.24234324324323
ÖK.33232343232343