DERS ADI

: CBS İLE ARAZİ MODELLEMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 6016 CBS İLE ARAZİ MODELLEMESİ SEÇMELİ 1 2 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR EBRU ÇUBUKÇU

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı arazi deseni ve değişimi ile ilgili çeşitli yaklaşımları incelemektir. Hedef, iki boyutlu arazi ve arzi-örtüsü desenlerini anlamak, tanımlamak ve tahminlemektir. Bu ders zorunlu bir coğrafi odaklanma ile her zaman, sosyal ve ekolojik süreçleri ve model uygulamaları arasında hareket edecektir. Bu ders kapsamında farklı modelleme yaklaşımları okunacak, bunlar üzerinde tartışılacak ve 7-8 örnek üzerinde durulacaktır. CBS esaslı arazi modellemeleri uygulamaları istatistiksel ve bilgisayarlı teknikler ile incelenecektir. Ders ile öğrenciler, belirli bir durum içinde belirli bir modelleme yaklaşımı kullanımı ile ilişkili dengeleri değerlendirebileceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Uygun modelleme yaklaşımları arasındaki kısıtları ve farkları anlamak
2   Uzaysal bilgiyi içeren uygun teknikler kullanarak tahminleyici modeller yaratmak
3   Uzaysal desenleri analiz etmek
4   Modelleme için girdi olarak peyzaj ve arazi değişkenleri elde etmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş Coğrafik Bilgi Sistemleri GIS for Landscape Modeling
2 Modelleme ve CBS Ön Bilgiler Tanımlar ve kapsam Lab Exercise with GIS Software
3 Arazi ve Habitat Modelleme Arazi Modelleme Habitat Modelleme CBS Yazılım ile lab çalışması
4 Arazi Kullanımı Modelleme   Arazi Kullanımı ve Kapak Modelleme   Arazi Kullanımı ve uzaysal Doğrulama   CBS Yazılım ile lab çalışması
5 Çok Kriterli Değerlendirme ve Arazi Tahsis Çok Kriterli Değerlendirme Arazi Tahsis CBS Yazılım ile lab çalışması
6 Simulasyona Giriş
7 Markov tabanlı modeller Markov Modelleri Hücresel Otomasyon
8 Markov tabanlı modeller Hücresel Modeller Agent tabanlı modeller
9 Ara Sınav
10 Ormanlık arazide uygulama
11 Tarım arazisinde uygulama
12 Kentsel arazide uygulama
13 Enerji, Sanayi ve Altyapı Uygulaması
14 Dönem projelerinin sunumu

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bir kitap yoktur. Gerekli okumalar literatürden yapılacaktır. Tüm okumalar öğretim elemanının web sitesinde mevcuttur ve indirilebilir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar ve projeler

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 PRJ PROJE
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.40 + PRJ * 0.30


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 3 10 30
Tasarım Projesi 2 15 30
Vize Sınavı 1 10 10
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 164

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.12333343343224
ÖK.23243433432334
ÖK.33323222424342
ÖK.444552552525