DERS ADI

: CBS TEORİLER, MODELLER VE KONULAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 6001 CBS TEORİLER, MODELLER VE KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR YALÇIN ARISOY

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi bilgilerin analizi ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Bu ders, jeo-bilgi teorisinin rolüne ve veri modellemesinin farklı seviyelerine geometrik bakış açısıyla objektif bir yaklaşım için altyapı oluşmasını sağlamaktadır. Dersin geri kalan kısmı bu kavramların kapsamlı olarak uygulanabilirliğine dayanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler, CBS teorileri, modelleri ve konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
2   CBS'deki matematiksel kavramları ve konumsal nesnelerin geometrik uygulamalarının öğrenilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Alanlar ve Tarama
3 Konumsal Nesnelerin Geometrisi
4 Matematiksel Kavramlar
5 Vektör Veri Modeli İçin Bir Formalizm
6 Nesneler Arasındaki Topolojik İlişkiler
7 Nesne Sınıfları
8 Kompozit Nesneler ve Nesnelerin Genellemesi
9 Ara Sınav
10 Bulanık (Fuzzy) Konumsal Nesneler
11 Konumsal Etkileşim Modelleri ve CBS'nin Rolü
12 Konumsal Modelleme İçin Multi-reaktif Ajanlar Paradigması
13 Mekan-Zamansal Verilerin Analizinde İstatistiksel Bir Model
14 Dönem Sonu Proje Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Molenaar M. (1998), An Introduction to The Theory of Spatial Object Modelling,CRC Press.
Aronoff, Stan, 1989. GeographicInformation Systems: A Management Perspective, Ottawa: WDL Publications
Maquire, D.J., Michael F. Goodchild, and David Rhind, (1991).Geographical Information Systems:Principles and Applications (volume 1 and 2). New York: Longman Scientific & Technical Press, London

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Saha çalışması raporları
Laboratuar raporları
Proje raporları
Sözlü sunum
Yazılı sınav

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 ARS ARASINAV
3 PRJ PROJE
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 + ARS * 0.40 + PRJ * 0.30


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ders konu anlatımı ve uygulama saatlerinde öğretilmektedir. Tüm öğrencilerin derslere katılması beklenmektedir. Ders başarısının değerlendirilmesinde öğrencilerin sunumları önemli bir rol oynamaktadır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Ödev Hazırlama 2 25 50
Laboratuvar defteri hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.13232323223223
ÖK.22323232332233