DERS ADI

: İLERİ RASTER MODELLEME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 6020 İLERİ RASTER MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ATİLLA HÜSNÜ ERONAT

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu ders planlama ve çevre mühendisliği konularında kullanılan ileri düzey Raster modellemesine dayanmaktadır. Raster uygulamalarının teknik yönleri, veritabanı geliştirilmesine ve uzamsal analizlere ilişkin karşılaştırmalar ile incelenecektir. Öğrenciler uygulamalı olarak vektör ve Raster veri modelleri ile Raster analizinin gerçekleştirilmesi, tarayıcılar ve dijital dönüştürücüler yardımı ile veri girişi yapılması konusunda deneyim kazanacaklardır. Dersin büyük bir bölümü, analizlerde kullanılmak amacıyla CBS veri tabanı geliştirilmesine ilişkin grup projesine ayrılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Raster verileri ile proje planlaması ve yönetimine ilişkin genel görüş kazandırmak
2   Veritabanı geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin sorun ve teknikler hakkında genel görüş kazandırmak
3   Veri keşfi, uzamsal ve uzamsal olmayan veritabanlarının CBS kullanılarak sorgulanmasına ilişkin sorun ve teknikler hakkında genel görüş kazandırmak
4   Uzamsal analitik ve Raster modelleme tekniklerinden farklı çeşitlerin CBS kullanılarak derinlemesine incelenmesi
5   Özgül vaka incelemeleri ile teorik ve pratik çalışmaların örneklenmesi
6   Bir dizi uygulamalı örnek aracılığıyla CBS kullanılarak gerçekleştirilen proje yönetimi, veri tabanı geliştirilmesi ve uzamsal analizler konusunda teknik yeterlilik kazandırılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 DEM yüzey kuşakları
2 Vektör kontür kuşakları
3 Tepe gölgeli yüzeylerin oluşturulması
4 Eğimli yüzeylerin oluşturulması
5 Uzamsal sorgulama
6 Coğrafi işlem
7 Borehole alan planlaması
8 Bitki alanı seçimi işlemi
9 Ara sınav
10 ArcScene
11 Görüntü gölge analizi
12 Maliyet bazlı veri analizi
13 Gerekli saha tazminatına atfedilen ölçek başlıkları
14 İleri simgeleme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

GIS Modeling in Raster,Michael N. DeMers,Wiley, 2001,ISBN: 0471319651
Raster Imagery in Geographic Information Systems,Stan Morain, Shirley Lopez Baros,OnWord Press, 1996,ISBN: 1566900972
Data Structures for Raster Graphics,L.R.A. Kessener,CRC, 2001,ISBN: 3540163107

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Sınava giremeyecek olan öğrencilerin bu durumu önceden bildirmesi gerekmektedir. Ödev teslim tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tarihten sonra teslim edilecek ödevler mazereti uygun görüldüğü taktirde ödevlerin öğrencilere geri verilme tarihinden önce teslim edilmesi durumunda kabul edilecektir. Zamanından sonra teslim edilen ödevler sınıftaki en düşük notu alan öğrencinin notunu geçmeyecek şekilde bu not üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin tüm terslere devam etmesi ve geç kalmaması gerekmektedir. Aile ya da iş sebebiyle öğrenci bir ya da iki derse devam edemeyebilir. Bunu aşan devamsızlıklar öğrencinin dersten başarısız olmasına sebep olacaktır. Devamsızlık yaptığı derse ilişkin bilgi ve ders notlarını edinme sorumluluğu öğrenciye aittir. Derse ilişkin tüm materyaller dersin web sayfasında mevcuttur.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + YSS * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.30 + ODV * 0.20 + SUN * 0.10 + BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Saha çalışması raporları
Laboratuvar raporları
Proje raporları
Sözlü sunum
Yazılı sınav

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Ödev Hazırlama 10 3 30
Sunum Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.123322223
ÖK.2232323
ÖK.332323222
ÖK.4323223
ÖK.53233223
ÖK.6232222322