DERS ADI

: KENTSEL PLANLAMADA CBS

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 5015 KENTSEL PLANLAMADA CBS SEÇMELİ 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MUHAMMED AYDOĞAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu ders, CBS hakkında bazı temel bilgilere sahip lisansüstü öğrencilere yönelik planlanmıştır. Bu ders, teknolojinin yararlarını değerlendirmede öğrencilere yardım ederken CBS projelerine odaklanacaktır.Bu ders kapsamında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında problemlerin temeli, öğrenme tabanları ve belirlenen görevdeki her problem ayrı ayrı ele alınacaktır. Kentsel planlamanın etkileri, veri görselleştirme, kaynak yönetiminin çevresel açıdan değerlendirilmesi gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ele alınacaktır. Belirlenen her görevin tamamlanması, öğrencilere kentsel planlamada CBS uygulamaları ve diğer disiplinler arasındaki ayrımları anlamada farklındalık sağlayacaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler, kentsel planlamada kullanılan CBS uygulamalarının çeşitli yönlerini kapsayan detaylı bir nihai rapor hazırlayacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu ders sonunda öğrenciler CBS ve CBS ile ilişkili kavramlar, CBS'nin bileşenleri ve ilgili terminolojiyi anlayacaktır.
2   Kentsel planlama sürecini tanımlama ve bilgi sistemleri ile ilişkisi anlama
3   Farklı planlama sorunları çözmek için Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturma.
4   Grafiksel veri tabanı ile dijital şehir modelleri oluşturma.
5   Tasarımları açıklayan sunumlar ve tematik haritalar hazırlama.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 CBS, ilgili kavramlar, tanımlar ve teknolojiler. CBS sistemi oluşturmak için asgari koşullar.
2 Planlama sürecinde kullanılan yazılımın tanıtımı. Geomedia (CBS programı). CBS programlarında kullanılan veri yönetimi sistemi ve Basitleştirilmiş Veritabanı Yapılarının açıklanması.
3 Temel haritalama komutları kullanarak ders kapsamındaki projenin başlatılması. Ekran ve sanallaştırma komutlarının öğretilmesi.
4 Planlama sürecinde kullanılan sanal verilerle tematik / analiz haritaları oluşturmak.
5 Grafiksel olan ve grafiksel olmayan veriler aracılığıyla mekansal sorgulama yapma ve tanımlar oluşturma.
6 Bazı veritabanı paket programlarına veri aktarma, özellik silme ve veritabanına fazladan kayıt ekleme ile veritabanı özelliklerini değiştirme.
7 Yeni nesneler oluşturma, çizim, düzenleme, harita pencerelerinde grafiksel veri silme ve yönetme.
8 Kentsel planlama için bir veritabanı tasarımı oluşturma, birleştirme, CBS ile veri paylaşımı ve yönetme.
9 Veri penceresi, harita pencere ve yerleşim yapısı açıklanması. Bir proje yönetme ve bu konuda bir sunum oluşturma.
10 Ödevler
11 Türk planlama sürecini anlama ve bu süreçte CBS'nin yerinin tartışılması.
12 İki boyutlu haritalar ve imar planlarının taranması. CBS aracılığıyla sayısallaştırma.
13 Kentsel alanlarda kadastro bölgeleri yoğunluğu ve alan kümelemelerinin CBSile gerçekleştirilmesi.
14 CBS ile yeni kalkınma planları oluşturma. Kentsel planlama sürecinde CBS etkilerinin tartışılması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Geomedia Professional (as GIS Software)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır. CBS ile ilgili kavramlar, tanımlar ve yeni teknolojiler bilgisayar laboratuvarında sanal sunum ile açıklanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara Sınav: CBS ile ilgili kavramlar ve teknolojiler. Tasarım sürecinin tamamlayıcısı olarak bilgisayar kullanmayı öğrenme. CBS bileşenleri ve ilkeleri.
Ödev: CBS yazılımı kullanma yeteneği. Şehir modelleri oluşturma ve düzenleme.
Final Sınavı: CBS ile ilişkili kavramlar hakkında bilgi düzeyinin ölçülmesi. Kentsel alanların tasarımı ve analizi sırasında bilgisayar kullanma yeteneğinin test edilmesi.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır. CBS ile ilgili kavramlar, tanımlar ve yeni teknolojiler bilgisayar laboratuvarında sanal sunum ile açıklanacaktır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

m.aydogan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 10.30-12.15

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Kitap Okuma 13 7 91
Vize Sınavı 1 24 24
Vize Sınavı 1 20 20
Diğer Kısa Sınav 1 12 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.13323333233334
ÖK.22342334332332
ÖK.34233233333434
ÖK.43423333323233
ÖK.52332333333233