DERS ADI

: CBS İLE FOTOGRAMETRİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 5035 CBS İLE FOTOGRAMETRİ SEÇMELİ 2 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

CBS uygulamalarında kullanılan verilerin büyük bir kısmı hava ve uzay araçları taraından edle edilen görüntülerdir. CBS kullanıcılarının bu ham görüntüleri CBS ortamına bilgi olarak entegre adebilmesi için rayometrik ve geometrik olarak işlemesi gerekmektedir. Bu ders kapsamında, bir fotoğraf /görüntüden 3 boyutlu model oluşturulması, fotoğraf/görüntü üzerinden ölçümlerin gerçekleştirilmesi, bir koordinat sistemine göre görüntüler üzerinden nesnelerin 3 boyutlu koordinatlarının belirlenmesi ve sonucun doğruluğunun değerlendirilmesi konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Görüntünün matematiksel modelinin sapmalarını yorumlamak.
2   Dijital el kameralarının denenmesi ve bu kameralardan elde edilen görüntülerde bazı temel hesaplamaların gerçekleştirilmesi.
3   Görüntülerden 3 boyutlu bir model oluşturabilmek için görüntü noktası ve yansıması arasındaki ilişkiyi formüle etmek.
4   Verilerden üretilen CBS ürünlerinin geometrik doğruluğunu değerlendirmek.
5   Proje ödevlerini tartışmak ve değerlendirmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 1. Giriş 1.1. Fotogrametri: Analog, Analitik, Dijital, Orbital, Hava, Karasal, Yakın mesafe _, vb 1.2. Tanımlar 1.3. Tarihsel gelişim 1.4. İnsan görüşü
2 2. Fotoğraf / görüntüler için fiziksel gerçeklik ve matematiksel model 2.1. Resim koordinat sistemi 2.2. Perspektif Projeksiyon 2.3. Paralaks ve Stereo görme 2.4. Model sapmaları: optik, atmosferik ve geometrik
3 3. Veri Toplama: Fotogrametrik ve uzaktan algılama sistemleri 3.1. Algılamanın fiziği: Elektromanyetik ve optik 3.2. Görüntüleme: Analog ve dijital fotoğraf makineleri
4 4. Matematiksel Kavramlar I: Tek fotoğraf / görüntü 4.1. Pozlama süresi rekonstrüksiyonu: İç yönelim 4.2. Kamera kalibrasyonu ve kendi kendine kalibrasyon 4.3. Pozlama yeri ve fotoğraf / resim yönünü bulma: dış yönelim 4.4. Uzay rezeksiyonu
5 5. Matematiksel Kavramlar II: Birden fazla fotoğraf / görüntüler 5.1. Uzay kesişimi 5.2. Kabartma modeli: bağıl yönelim 5.3. Gerçek dünya için model ekleme: Mutlak yönelim 5.4. Paket Bloğu ayarlama
6 6. Dijital Fotogrametri-I. Hafta 6.1 Dijital Görüntülerin Tanımlanması 6.2 Radyometri ve fotometri 6.3 Görüntüleme sistemleri 6.3 Tarayıcılar
7 7. Dijital Fotogrametri II. Hafta 7.1 Dijital Fotogrametrik İş İstasyonları (DPW) 7.2 Görüntü eşleştirme 7.3 Görüntü yeniden örnekleme 7.4 Dijital görüntülerin oryantasyonu
8 8. Ortofoto üretimi 8.1 Fotoğrafın deformasyonu 8.2 Hat haritası veya ortofoto 8.3 Dijital ortofoto üretimi
9 9. Ara Sınav
10 10. Fotogrametrik ürünler 10.1 Basılı ürünler 10.2 Elektronik kopya ürünler 10.3 Ürün doğruluğu
11 11. Proje Haftası 1: Uydu görüntülerini geometrik işleme 11.1 Jeoreferanslama-Yüksek çözünürlüklü görüntüler 11.2 Jeoreferanslama-Orta ve düşük çözünürlüklü görüntüler
12 12. Proje Haftası 2: Hava Fotogrametri Uygulamaları 12.1 Analog kamera vaka çalışması 12.1 Dijital kamera vaka çalışması
13 13. Proje Haftası 3: Karasal ve Yakın Mesafe Fotogrametri Uygulama 13.1 Metrik kamera vaka çalışması 13.2 Sigara metrik kamera vaka çalışması 13.3 Mimarlık Fotogrametri
14 14. Proje Haftası 4: Lazer Tarama Uygulama 14.1 Hava Platformu Lazer Tarama 14.2 Karasal Lazer Tarama

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Introduction to modern photogrammetry
EM Mikhail, JS Bethel, and JC McGlone
Wiley, 2001
Geoinformation: Remote Sensing, Photogrammetry and Geographical Information Systems
G. Konecny
CRC Press, 2002
Digital Photogrammetry: A Practical Course
W. Linder
Springer, 2009
Photogrammetry: Geometry from Images and Laser Scans
Karl Kraus
DeGruyter, 2007
Geospatial Technology for Earth Observation
Deren Li, Jie Shan and Jianya Gong (Editors)
Springer, 2009

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunumlar ve ödevler.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 SUN SUNUM
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU SUN * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU SUN * 0.40 + BUT * 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Ödev Hazırlama 4 5 20
Sunum Hazırlama 3 5 15
Tasarım Projesi 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavı 1 10 10
Final Sınavı 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.13234433323443
ÖK.23323334232234
ÖK.33423223442323
ÖK.42234222223224
ÖK.53242323322323