DERS ADI

: CBS İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 5026 CBS İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT ÇİĞDEM TARHAN

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı riskin ne anlama geldiği, uygulamalardaki kararları hangi yolla etkilediği, geniş bir uygulama alanına sahip olan risk yönetiminde kullanılan teknikler ve araçlar hakkında geniş bir bakış açısı sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, tehlikelerin, güvenlik açıklarının ve riskin mekansal ve niceliksel yönlerinin anlayacaktır.
2   Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, risk faktörlerinin haritasının çizebilecektir.
3   Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin mekansal veri analizini ve entegrasyonunu gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.
4   Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli afetler için zarar tahmini yapabilecektir.
5   Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, karar vermede çok kriterli analizi uygulayabilecektir.
6   Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin afet risklerinin azaltılmasına yönelik çeşitli projelerde maliyet-fayda analizi gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 CBS'de risk değerlendirmeye giriş
2 Tehlike, Güvenlik Açığı ve Risk (HVR mekansal özellikleri, mekansal veri kaynakları ve referans sistemleri) Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
3 HVR değerlendirilmesi ve CBS ve RSuygulamaları Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
4 Çoklu Tehlike Risk Değerlendirmesi (risk unsurları, sınıflandırılması) Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
5 Çoklu afet risk değerlendirmesi için Mekansal Analiz, sel / deprem / heyelan için HVR değerlendirme Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
6 Zarar tahmini (Zarar tahmini, risk eğrileri ve yıllık kayıp tahmini) Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
7 Zarar tahmini (Çoklu tehlikeler için zarar tahmini) Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer
8 Ara Sınav
9 Mekansal Çoklu Kriterleri Değerlendirme (mekansal çoklu kriterleri değerlendirme kavramı, mekansal çoklu kriterlerin değerlendirilmesinde ağırlık atama) Belton, V., Stewart, T.J. 2003. Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
10 Mekansal Çoklu Kriterleri Değerlendirme (Karar verme için kılavuz) Belton, V., Stewart, T.J. 2003. Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
11 Maliyet-Fayda Analizi( Finanasal ve ekonomik durumlar)/Afet riskini azaltma tedbirleri için maliyet-fayda analizi Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard, J.S. 2003. Applied Environmental Economics-A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis, Cambridge University Press
12 Proje değerlendirme
13 Proje değerlendirme
14 Proje değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bostrom A., French, S. and Gottlieb, S. 2010. Risk Assessment, Modeling and Decision Support, Springer

Belton, V., Stewart, T.J. 2003. Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard, J.S. 2003. Applied Environmental Economics-A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis, Cambridge University Press

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Her hafta ders materyalinin ilgili bölümlerini okuma, derse devam ve sınıftaki tartışmalara katılma gerekliliği bulunmaktadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 ARS ARASINAV
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sunum - % 30
Ara Sınav - % 30
Final - & 40

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenci sorumlulukları
Her hafta ders materyalinin ilgili bölümlerini okuma, derse katılım ve sınıf içi tartışmalara katılma.
Sunumlarda veya sınavlarda meydana gelen herhangi bir etik dışı davranış üniversitede belirlenmiş olan ilkeler kapsamında ele alınacaktır. Lisansüstü etik ilkeler için: www.fbe.deu.edu.tr

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem TARHAN
cigdem.tarhan@deu.edu.tr
tel: 0 232 301 05 11

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Çarşamba 09.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Kitap Okuma 13 7 91
Final Sınavı 1 22 22
Vize Sınavı 1 12 12
Diğer Kısa Sınav 1 22 22
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.1343532
ÖK.235222442
ÖK.3433332
ÖK.4244222
ÖK.5223332
ÖK.62325232