DERS ADI

: VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARIN TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GIS 5009 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALARIN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR RECEP ALP KUT

Dersi Alan Birimler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İngilizce Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora
Coğrafi Bilgi Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans (İng)

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemleri yazılımı ve donanımının temel kavramları. Makina, kurulum ve yüksek seviye diller. İçsel veri sunumu, tamsayılar, gerçek sayılar ve karakterler. Problem çözme ve algoritma geliştirme. Program yapıları. Sıralama, değiştirme, iterasyon. Şema tasarımı tipleri. Skaler ve yapısal veri tipleri. Diziler, kayıtlar, kümeler ve dosyalar. Yığınlar, kuyruklar, doğrusal listeler ve ağaçlar. Veri yapılarının uygulanması. Özyineleme. Dizileri ve bağlı listeleri arama. Sıralı ve ikili ağaç araması. Sıralama yöntemleri, balon sıralama, ekleme sıralama, yığın sıralama, hızlı sıralama.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilgisayar sistemleri yazılımı ve donanımının temel kavramları
2   Problem çözme ve algoritma geliştirme
3   Veri yapılarının uygulanması
4   Arama ve sınıflandırma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel Bakış Program oluşturma, Program analiz etme.
2 Programlamanın Temelleri Sabitler, Değişkenler, Değişken Tipleri
3 Sıralı Listeler Diziler, Matrisler
4 Sıralı Listeler Diziler, Matrisler
5 Yığınlar ve Kuyruklar Esaslar, ADD, DELETE işlemleri, Örnek Çalışmalar
6 Yığınlar ve Kuyruklar Esaslar, ADD, DELETE işlemleri, Örnek Çalışmalar
7 Yığınlar ve Kuyruklar Esaslar, ADD, DELETE işlemleri, Örnek Çalışmalar
8 Bağlı Listeler Tek başına Bağlantılı Listeler, Bağlantılı Yığın ve Kuyruk, Depolama Havuzu, Polinom Toplama, Seyrek Matris, Çifte Bağlı Listeler, Depolama Yönetimi
9 Bağlı Listeler Tek başına Bağlantılı Listeler, Bağlantılı Yığın ve Kuyruk, Depolama Havuzu, Polinom Toplama, Seyrek Matris, Çifte Bağlı Listeler, Depolama Yönetimi
10 Bağlı Listeler Tek başına Bağlantılı Listeler, Bağlantılı Yığın ve Kuyruk, Depolama Havuzu, Polinom Toplama, Seyrek Matris, Çifte Bağlı Listeler, Depolama Yönetimi
11 Bağlı Listeler Tek başına Bağlantılı Listeler, Bağlantılı Yığın ve Kuyruk, Depolama Havuzu, Polinom Toplama, Seyrek Matris, Çifte Bağlı Listeler, Depolama Yönetimi
12 Ağaçlar Temel terminoloji, İkili Ağaçlar
13 Ağaçlar Temel terminoloji, İkili Ağaçlar
14 Sınıflandırma ve Arama Arama, Ekleme sırala, Hızlı sırala

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı:
Horowitz E & Sahni S "Fundamnetals of Data Structures", PITMAN.
Kaynaklar:
Knuth, D.E. The Art of Computer Programming
Addison-Wesley 1997, 1998

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Grup Projesi
Sunum
Ödev
Sınavlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 RAP RAPOR
5 YSS YIL SONU SINAVI
6 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.20 + ARS 2 * 0.20 + ODV + RAP/2 * 0.20 +YSS * 0.40
7 BUT BÜTÜNLEME
8 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.20 + ARS 2 * 0.20 + ODV + RAP/2 * 0.20 +BUT * 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Ödev Hazırlama 4 8 32
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 2 25 50
Sunum Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 194

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13
ÖK.13223232223223
ÖK.23232223223322
ÖK.32223232232222
ÖK.43323223222323