DERS ADI

: YARI KARARLI MALZEMELERİN ÜRETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MME 5064 YARI KARARLI MALZEMELERİN ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR YÜCEL BİROL

Dersi Alan Birimler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Doktora

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yarı-kararlılık kavramını, yarı-kararlı malzemeleri ve bu tür malzemeleri elde etmek için uygulanan denge-dışı üretim süreçlerini tanıtmaktır. Denge-dışı süreçlerin genel özelliklerini, atomdan (iyon ve molekül) ve bulk katıdan başlayan üretim süreçleri ele alınacaktır. Denge-dışı üretim süreçlerinde dayanak noktası olan termodinamik durum ve prensipleri tartışılacaktır. Denge-dışı üretim süreçleri ile malzemelere kazandırılabilen sıra dışı özellikleri işlenecektir. Bu süreçlerle elde edilen malzemelerin endüstriyel uygulamaları tanıtılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yarı-kararlılık kavramını, yarı-kararlı malzemeleri, yapısal küçültme işlemlerini, amorf katıları kavrayabilme
2   Denge-dışı süreçlerin genel özelliklerini, atomdan ve bulk katıdan başlayan üretim süreçlerini tanımlayabilme
3   Denge-dışı üretim süreçlerinde dayanak noktası olan termodinamik durum ve prensiplerini kavrayabilme
4   Denge-dışı üretim süreçleri ile malzemelere kazandırılabilen sıra dışı özellikleri tekrarlayabilme
5   Yarı-kararlı malzemeler elde etmek için uygulanan denge-dışı üretim süreçlerini anlatabilme
6   Bu süreçlerle elde edilen malzemelerin endüstriyel uygulamalarını anlatabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yarı kararlı malzemelerin tanıtımı Denge dışı üretim süreçleri
2 Yarı kararlılık, yarı kararlı malzemeler, yapısal düzenleme, amorf malzemeler
3 Denge dışı üretim süreçlerinin genel ilkeleri ve termodinamik açıdan incelenmesi bottom-up ve top-down yaklaşımları
4 Denge dışı üretim ve mikroyapısal özellikler, mikroyapı inceltme, katı çözünürlüğün artırılması, özgün yarı kararlı fazların oluşumu, kimyasal homojenitenin artırılması, kristal yapısındaki değişiklikler
5 Yarı kararlı malzemelerin üretiminde uygulanan denge dışı süreçler, mekanik alaşımlandırma ve birleştirme, tanelerin gaz fazından yoğunlaştırılarak birleştirilmesi,
6 Ara sınav I.
7 Aşırı plastik deformasyon işlemleri, yüksek basınçlı burkulma, ECAP, tekrarlı soğuk haddeleme/haddeleme ile bağlama, karıştırmalı sürtünme işlemleri
8 Hızlı katılaştırma işlemleri, hızlı katılaşan alaşımların özellikleri, lazer ile camlaştırma, yüzey yapılarının lazer ve elektron ışın demeti ergitme ile düzenlenmesi
9 Metalik camlar, metalik camların yapısı ve özellikleri, cam oluşturma kabiliyeti, metalik camların kullanımı
10 Karma metalik camlar, karma camsı alaşım sistemleri, karma metalik camların kullanımı
11 Yarı kararlı malzemelerin uygulamaları
12 Ara sınav II.
13 ECAP sürecinin endüstriyel uygulaması, davetli konuşmacı semineri, öğrenci sunumları
14 Toplu değerlendirme, öğrenci sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Yardımcı kaynaklar:
Non-Equilibrium Processing of Materials, Ed. C. Suryanarayana, Pergamon Materials Series, 1999.

Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation, R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, I.V. Alexandrov, Progress in Materials Science, 45 (2000) 103-189.

Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement, R.Z. Valiev and T.G. Langdon, Prog. Mater. Sci. 51 (2006), pp. 881-981.

Mechanical Properties of Nanocrystalline Materials, Ed. J. C.M. Li, Pan Stanford Publishing, 2011.

Metallic Glasses, A. L. Greer, University of Cambridge.

The rapid solidification processing of materials: science, principles, technology, advances, and applications, Enrique J. Lavernia, T. S. Srivatsan, J. Mater. Sci. (2010) 45: 287 325

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sınıfta tartışma ve sınavlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 ODV ÖDEV
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.15 +ARS 2 * 0.15 +ODV * 0.20 +YSS * 0.50
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS 1 * 0.15 +ARS 2 * 0.15 +ODV * 0.20 +BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Öğrenme çıktıları 1-6 ; sınavlarda sorulacak sorularla

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

e-posta: yucel.birol@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

çarşamba; 11:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 5 60
Vize Sınavına Hazırlık 2 15 30
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 5 5
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 177

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.15
ÖK.25
ÖK.353
ÖK.45
ÖK.553333
ÖK.653333331