DERS ADI

: BİNALARDA ENERJİ VE AKIŞ ANALİZİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5136 BİNALARDA ENERJİ VE AKIŞ ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYÇA TOKUÇ

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders mimari tasarıma uygulanabilecek enerji ve akış kavramlarını, ana tasarım ilkelerini ve yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Binalarda enerji ve akış analizinin temel ilkelerini tanıyabilme.
2   Bir problemin sınır koşullarını tanımlayabilme.
3   Bir problemin bağımlılıklarını değerlendirebilme.
4   Bir problemde yapı malzemelerinin etkilerini tartışabilme.
5   Güncel analiz yöntemlerinin sıkıntı, sınır ve olanaklarını tartışabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse Giriş, Amaç ve Kapsam
2 Ana Kavramlar Çeşitli Analiz Araçları Okuma verilmesi
3 Hesaplamalı Akışkan Dinamiği Sınır Koşulları Okuma verilmesi
4 Hacim ve Geometrinin Etkileri Geometri Yaratma Araçlarının Kullanımı Okuma, Ödevin netleştirilmesi
5 Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Izgara Ağ Kullanımı Okuma verilmesi
6 Mimari Mekan ve İlişkilerinin Etkileri Bölgeleme Kullanımı Okuma verilmesi
7 İklimin Etkileri İklim Verilerine Giriş Okuma verilmesi
8 Yapı malzemelerinin Etkileri Malzeme Özelliklerinin Tanımı
9 ARA SINAV Okuma verilmesi
10 Bütünleşik Yapı Sistemlerinin Etkileri Akış Analizinin Kullanımı Okuma verilmesi
11 Diğer Yapı Sistemlerinin Etkileri Enerji Analizinin Kullanımı
12 En İyileme Yöntem ve Araçları
13 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
14 Öğrenci Sunumları ve Tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Yardımcı kaynaklar:
Jankovic, L., 2012, Designing Zero Carbon Buildings Using Dynamic Simulation Methods, Routledge, 336.
Tokuç, A., Başaran, T., Yesügey S.C., 2015, An Experimental and Numerical Investigation on the Use of Phase Change Materials in Building Elements: The Case of a Fat Roof in Istanbul. Energy and Buildings (102), 91-104.,
Tokuç, A., 2009, Bina Enerji Benzetim Araçları ve Seçim Ölçütleri, DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(32), 19-30.
Tokuç, A., 2014, Uyarlanabilir Yapı Kabukları ile Enerji Etkin Bina Tasarımı, İzmir Bölgesi Enerji Forumu.
Okutucu, F., Tokuç, A., Yıldızber, Z.E., 2006, The Use of an Air Collector Aimed for Industrial Manufacturing in Space Heating and Cooling. XXXIV IAHS World Congress Sustainable Housing Design Emphasizing Urban Housing, 159.
Baker, N., Steemers, K., 2005, Energy and Environment in Architecture: A Technical Design Guide, E & FN Spon, London and New York.
Tokuç, A., 2005, Buildings as a Tool in Creating Comfortable Environments Using Solar Energy, 1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies ISET-2005, 43.

Referanslar:
Analitik yazılım talimat ve eğitim notları

Diğer ders materyalleri: -

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, tartışma, okuma, modelleme ve sunumlar.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 AOD ARAŞTIRMA ÖDEVİ
4 DKT DERSE KATILIM
5 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 +ODV * 0.20 + AOD * 0.50 + DKT * 0.10


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ara Sınav % 20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
Ödev/Sunum % 20 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
Derse Katılım %10 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
FİNAL % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Öğrencilerin konulara ve ilgili kaynaklara hazırlanmış olarak derslere katılmaları beklenmektedir.
3. Geç teslimler, farklı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
4. Her türlü kopya ya da intihal girişimi fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
5. Öğretim üyesi kısa sınavlar/ödevler yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar ödev/sunum notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayca.tokuc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

ilan edilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 1 11
Uygulama 11 1 11
Öğrenci Sunumları 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 1 8
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Rapor hazırlama 1 30 30
Ödev Hazırlama 1 30 30
Sunum Hazırlama 1 3 3
Final Sınavı 1 2 2
Final Ödevi 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.12222
ÖK.222
ÖK.322
ÖK.42222
ÖK.522222