DERS ADI

: MEGA YAPILARIN STRÜKTÜREL AÇIDAN ARAŞTIRILMASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5117 MEGA YAPILARIN STRÜKTÜREL AÇIDAN ARAŞTIRILMASI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT KUTLUĞ SAVAŞIR

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Mega yapılar olarak adlandırılan en uzun, en yüksek, en büyük, en geniş, en etkin gibi sıfatlarla nitelenen yapıların strüktürlerinin araştırılması dersin amacıdır. Bu araştırma literatür taraması şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, öğrencilerle birlikte yapılacak teknik gezilerle de desteklenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Antik dönemin mega yapılarını ve bulundukları ülkeleri sıralayabilme.
2   Mega yapı örneklerinin künyelerini hazırlayabilme.
3   İncelenen yapı ve binaların mega yapı olma nedenini tanımlayabilme
4   Mega yapıların inşası sırasında karşılaşılan, sorunları çözebilmek için geliştirilen pratik yöntemleri öğrenebilme
5   Seçilen bir mega yapının taşıyıcı sistemini analiz edebilme
6   Yapılan araştırmanın sonuç raporunu derste sunabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş 1.1. Dersin amacı, kapsamı ve işleniş şeklinin anlatımı. 1.2. Mega yapıların tanımının yapılması.
2 2.1. Antik dönem mega yapıları üzerine tartışma yapılması 2.2. Görsel malzeme yardımıyla antik mega yapılara farklı bakış açılarının getirilmesi. 2.3. Araştırma konularının belirlenmesi.
3 3.1. Efes'teki Artemis Tapınağı ile Bodrum'daki Mausoleum'a teknik gezi düzenlenmesi. 3.2. Her iki mega yapının yakın çevresindeki antik dönem yapılaşma örnekleri yardımıyla taşıyıcı sistemlerinin analiz edilmesi.
4 4.1. Dünya üzerindeki büyük açıklık geçen kubbelerin yapım sistemlerinin ve yapım yöntemlerinin araştırılması. 4.2. Ayasofya Müzesi, Floransa Katedrali, Selimiye Camii, Oita Stadyumu v.b. örneklerinin araştırılması
5 5.1. Gökdelenlerin gelişim sürecinin irdelenmesi. 5.2. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve sorunlara getirilen çözümlerin analizi
6 6.1. İzmir Folkart Towers'a teknik gezi düzenlenmesi. 6.2. Gökdelenin taşıyıcı sisteminin ve yapım sisteminin irdelenmesi.
7 7.1. Gökdelenlerde karşılaşılan aerodinamik sorunların aktarımı 7.2. Konuyla ilgili olarak makine mühendisliği laboratuarında rüzgar deneylerinin yapılması.
8 8.1. Mega yapılarda sürdürülebilirliğinin öneminin aktarılması. 8.2. Rüzgârdan ve güneş ışığından enerji üretebilen mega yapıların irdelenmesi.
9 9.1. Havaalanlarının gelişim sürecinin ve taşıyıcı sistemlerinin incelenmesi.
10 10.1. İzmir Adnan Menderes Havaalanı teknik gezisi.
11 Ara sınav
12 Araştırma konularının sunumu
13 Araştırma konularının sunumu
14 Araştırma konularının sunumu ve teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Parkyn, N. (2004). Super Structures, The World's Greatest Modern Structures, Merrell Publishers Limited, London.
Yardımcı kaynaklar:
Culley, P.; Pascoe, J. (2009). Sports Facilities and Technologies, Routledge Publishing.
Dupre, J., (2008). Skyscrapers, Black Dog & Leventhal Publishers, Second Edition, New York.
Graham, I., (2012). Megastructures: Tallest, Longest, Biggest, Deepest, Firefly BooksBos, S. (2008). Super Structures, Inside The World's Most Spektacular Buildings, DK Publishing.
Grawe, C.; Schmal, P.C. (2006). High Society, Jovis Press.
Gürel, M. H. & Ilgın, H. E. (2010). Yüksek Binalar Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Form, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Basım İşliği, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Mega yapı belgesellerinin de desteğiyle teorik ders anlatımı, teknik geziler, tartışma, bireysel araştırma ve sunum

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

İlk 10 hafta öğrencilere aktarılan teorik bilgiler ve teknik gezilerden yapılan kazanımlar ara sınav şeklinde değerlendirilecektir. Dersin ikinci haftası öğrencilerin belirlediği mega yapılara ilişkin araştırmalar ise son 3 haftadaki sunumlarla aktarılacaktır

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirme Kriteri: (Öğrenme çıktılarının hangi boyutları hangi değerlendirme kriteri ile ölçülüyor Değerlendirme kriterleri öğrenme yöntemleri ile ilişkilendirilmelidir.)
ARA SINAV % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
Ödev/Sunum % 25 (ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)
FİNAL % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

-

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

kutlug.savasir@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

-

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 10 2 20
Teknik Gezi 1 8 8
Uygulama 0 0 0
0
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 9 5 45
Vize sınavına hazırlık 1 5 5
Ödev hazırlama 1 24 24
Sunum hazırlama 1 5 5
Final sınavına hazırlık 1 5 5
Final Sınavı 1 1 1
Vize Sınavı 1 1 1
Ödev teslimi ve sunumlar 3 2 6
0
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 120

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.31
ÖK.41
ÖK.511
ÖK.61