DERS ADI

: YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5115 YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT MÜJDE ALTIN

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık ve dünya üzerinde kullanılan yeşil bina değerlendirme sistemleri ve bunlardan en çok kullanılanları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, Green Star, HK BEAM) hakkında bilgiler vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlığı tanımak
2   Yeşil binaların değerlendirilmesini tanımak
3   Sürdürülebilir ve yeşil binaları analiz edebilmek
4   Yeşil bina değerlendirme sistemlerini tanımak
5   Mevcut yeşil bina değerlendirme sistemlerinden birini kullanarak binaların sürdürülebilirliğini değerlendirmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş, Dersin Amacı ve Kapsamı, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir mimarlık kavramları, yeşil bina değerlendirme sistemleri Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
2 Sürdürülebilir kalkınmayı zorunlu kılan sebepler(çevre kirliliği, iklim değişikliği, sera etkisi, sınırlı kaynaklar, enerji tüketimi), sürdürülebilir kalkınma konusundaki kilometre taşları- uluslararası toplantılar(1968 Roma Kulübü, 1972 İnsan ve Çevre Konferansı-Stockholm, 1983 Ortak Geleceğimiz (Brundlandt) Raporu, 1992 Rio Dünya Zirvesi, 1997 Kyoto Protokolü, 2002 Johannesburg Zirvesi) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
3 Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerine Giriş, yeşil bina değerlendirme sistemlerinin genel özellikleri, Sürdürülebilirliğin üç ayağı: ekonomi, toplum ve çevre Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
4 Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde mimari tasarımda arazi kullanımı (yapı alanının etkin kullanımı, bulunduğu çevreye, iklime uygun tasarım), enerji korunumu (ısı yalıtımı, pasif ve aktif enerji sistemlerinin kullanılması, vb) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
5 Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, su korunumu, yerel malzeme ve iş gücü kullanımı (yakındaki malzeme ve iş gücünün tercih edilmesi) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
6 Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinde atık yönetimi, geri dönüşüm Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
7 Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
8 Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
9 Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM) Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
10 Yeşil bina değerlendirme ve sertifika metotları (LEED, BREEAM, SB TOOL, DGNB, CASBEE, GREENSTAR, HK BEAM) Sunum için hazırlık yapılması
11 Öğrenci ödev sunumları Sunum için hazırlık yapılması
12 Öğrenci ödev sunumları Sunum için hazırlık yapılması
13 Öğrenci ödev sunumları Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması
14 Ara Sınav: Araştırma ödevi teslimi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Reeder, L. "Guide to Green Building Rating Systems (Wiley Series in Sustainable Design)", Wiley; 1st edition (March 29, 2010)
-Gauzin-Müller, D. (2002) "Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts, Technologies, Examples". Switzerland: Birkhauser
-M. Altın, H. Odaman Kaya, (2012) "Comparison of green building certification systems and a proposal for Turkey conditions", BSA 2012 Proceedings of the 1st International Conference on Building Sustainability Assessment, 397-406 pp., Porto, Portekiz, 23-25.05.2012
-Odaman, H. (2012). Ölçütlere Dayalı Değerlendirme ve Sertifika Metotlarından LEED ve BREEAM'in Türkiye Uygulamalarına Yönelik İrdeleme ve Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Bilgisi Programı Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmamış)
-Happio, A. ve Viitaniemi, P. (2008). A critical review of building environmental assessment tools. Environmental Impact Assessment Review, (28), 469- 482
-Sev, A.(2009)."Sürdürülebilir mimarlık", İst:YEM

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Derste öğrencilere ilk 10 hafta konular anlatılacaktır. Bu anlatımlara gelmeden önce öğrencilerin, önceden belirtilmiş veya kendilerine öğretim üyesi tarafından verilmiş yazıları okuyarak gelmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derste işlenen konular çerçevesinde bireysel olarak hazırlayacakları bir araştırma konusunu 11, 12 ve 13. haftalarda sınıfa sunarak derse aktif katılımları sağlanacaktır. Öğrenciler bu araştırma ödevlerini 14. hafta teslim edeceklerdir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ARA SINAV (Araştırma Ödevi Teslimi) %25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
ÖDEV / SUNUM %25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)
FİNAL SINAVI (Araştırma Ödevi Final Teslimi) %50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

mujde.altin@deu.edu.tr , 0 232 301 84 48

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra duyurulacaktır

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Öğrenci Sunumları 3 2 6
Ders Anlatımı 10 2 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 2 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 3 10 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.31111
ÖK.41111
ÖK.51111