DERS ADI

: MİMARLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAÇLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5111 MİMARLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAÇLARI SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT AYÇA TOKUÇ

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı karar verme araç ve yöntemlerinin olasılık, sınırlılık ve etkileşimlerini anlaşılması sayesinde mimaride sürdürülebilir tasarım ilkelerinin anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sürdürülebilir tasarımın ne olduğu ve yapı tasarımı ile nasıl ilişki kurduğunu farkına varabilmek.
2   Bir projenin stratejik sürdürülebilirlik hedeflerine ekonomik ve çevresel etkilerini tartışabilmek.
3   Mimari projelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan anahtar alanları çeşitli araç ve yöntemler ile değerlendirebilmek.
4   Teori, araç ve metodolojik yaklaşımların seçim ve kullanımının bütünleşik tasarım süreci üzerindeki dolaylı etkileri hakkında detaylı anlayış gösterebilmek.
5   Kullanılagelen ve daha test edilmemiş gelişmekte olan yaklaşımların sınır ve fırsatlarını tartışabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yapılarda sürdürülebilirliğin kavramsal çerçevesi 1.1. İklim değişikliği 1.2. Rio Konferansı 1.3. Johannesburg Deklarasyonu 1.4. Kanun ve yönetmelikler 1.5. Toplumsal ve sosyal sürdürülebilirlik 1.6. Tartışma
2 Sürdürülebilir tasarım ilkeleri 2.1. Yerleşim ölçeğinde 2.2. Arazi ölçeğinde 2.3. Kütle ölçeğinde 2.4. Mekan ölçeğinde 2.5. Malzeme ölçeğinde 2.6. Tartışma
3 Dünyanın farklı bölgelerinde yapıda sürdürülebilirlik göstergeleri Yerleşim yeri seçimi ve yönetimi
4 Kütle yönetimi I- Bütünleşik tasarım 4.1 Autodesk Green Building Studio 4.2 DesignBuilder
5 Kütle yönetimi II- Yapı Kabuğu 5.1. İZODER yazılımı 5.2. BEP_Tr yazılımı
6 Mekansal yönetim araçları
7 Malzeme yönetimi 7.1. Yaşam Döngüsü Analizi 7.2. EPD 7.3. Veri bankaları ve kullanımı
8 Kaynak yönetimi 8.1. Yenilenebilir enerji kaynakları 8.2. Su diyagramları
9 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
10 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
11 Öğrenci Sunumları ve Tartışma
12 Araştırma makalesinin geliştirilmesi
13 Araştırma makalesinin geliştirilmesi
14 Araştırma makalesinin geliştirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Yeang, K., 2010, Dictionary of Ecodesign: An Illustrated Reference, Routledge, 312.

Yardımcı kaynaklar:
Kibert, C., 2012, Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, John Wiley & Sons, 560.
Ljubomir J., 2012, Designing Zero Carbon Buildings: Using Dynamic Simulation Methods, Routledge, 336.
Brown, G.Z., 2000, Sun, Wind, Light: Architectural Design Strategies, John Wiley & Sons, 400.
Gissen, D., 2003, Big and Green: Toward SustainableArchitecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, 192.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders, öğretim üyesi tarafından verilen teorik ders anlatımların yanı sıra, öğrencilerin bireysel araştırma ve sunumlarının irdeleneceği genel tartışmalar üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrenciler seçtikleri araştırma konusu hakkında bir sunum ve araştırma ödevi hazırlayacak ve sunacaklardır. Öğrencilerin dersteki tartışmalara aktif katılımı önemlidir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ODV ÖDEV
2 DKT DERSE KATILIM
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 +DKT * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ODV * 0.30 +DKT * 0.20 +BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Ödev / Öğrenci Sunumları: ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4
Araştırma Makalesi Teslimi: ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5
Derse Katılım: ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ4, ÖÇ5

Ödevler ve öğrenci sunumları, konunun açık şekilde anlaşılmış olması, problemi ele alışı ve özgünlüğü, tasarımın niteliği ve sunum formatı gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir. Derse katılım, öğrencinin devamlılığına, ders sırasında öğretim üyesi tarafından sorulan sorulara verdiği yanıtların kalitesine ve olumlu bir öğrenim ortamının yaratılması için sağladığı katkıya bağlı olacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
2. Öğrencilerin konulara ve ilgili kaynaklara hazırlanmış olarak derslere katılmaları beklenmektedir.
3. Geç teslimler, farklı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
4. Her türlü kopya ya da intihal girişimi fiili disiplin cezası ile sonuçlanır.
5. Öğretim üyesi kısa sınavlar/ödevler yapma hakkını saklı tutar. Bu sınavlardan alınacak notlar ödev/sunum ve derse katılım notlarına eklenecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ayca.tokuc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 13:30-16:30.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Öğrenci Sunumları 2 2 4
Ders Anlatımı 8 2 16
Uygulama 2 2 4
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 5 5
Ödev Hazırlama 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 5 5
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 8 3 24
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Teknik Gezi 2 4 8
Diğer Kısa Sınav 1 1 1
Final Ödevi 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11111
ÖK.21111
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511111