DERS ADI

: YAPI AKUSTİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5043 YAPI AKUSTİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ÖZGÜL YILMAZ KARAMAN

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Kentlerde her geçen gün artan gürültü düzeyine karşın, gürültü ile savaşım çalışmalarında ortaya çıkan yetersizlikler ise gürültü açısından konforlu mekanlar oluşturabilmek için yapı kabuğunda alınacak önlemleri daha da önemli hale getirmektedir. Bu bağlamda öğrenciye, ses, gürültü ve gürültü kontrolü kavramlarının açıklanmasının ardından farklı amaçlı yapılar için gerekli konfor standartlarının belirlenerek bu ihtiyaçlara cevap verecek yapı kabuğu ve yapı elemanı tasarım ilkelerinin aktarılması ve ders kapsamında yapılacak uygulama ile de bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ses, gürültü, gürültü kirliliği kavramlarını tanımlama
2   Gürültünün etkilerini tanıma
3   İşitsel konfor koşullarının sağlanması için gereken parametre ve yönetmelikleri tanıma
4   İşlevine bağlı olarak açık ve kapalı mekanlarda gereksinim duyulan gürültü kontrolü önlemlerini belirleyebilme
5   Mimari tasarım ve malzeme seçiminin mekanların işitsel koşulları üzerindeki etkilerini belirleyebilme
6   Güncel örnekleri Mimari tasarım özelliklerinin ses yalıtımına etkisi bakımından yorumlama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Derse giriş, amaç ve kapsamın ortaya konması, dersin işleyişine ilişkin bilgilerin aktarılması, Mimari Akustik Kavramı
2 Ses ve İşitsel Algılama, Sesle İlgili Büyüklükler ve Tanımlar Öğrencilere okumaları için makaleler verilecektir.
3 Gürültü, Gürültü Kirliliği ve Gürültü Kaynakları, Gürültü Kontrolü Tanımları Öğrencilere Araştırma Ödevi ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
4 Yapılarda Gürültü Denetiminde Temel İlkeler / Gürültü Denetimine Yönelik Ulusal ve Uluslararası Yönetmelik ve Standartlar Öğrencilere okumaları için makaleler verilecektir.
5 Sesin Fiziksel Özellikleri, Yapı Elemanlarından Ses İletimi, Hava ve Strüktür Doğuşlu Sesler
6 Ses Yalıtımı ve Değerlendirilmesi, Değerlendirme Birimleri, Ses Yalıtımı Hesaplama İlkeleri, Ulusal ve Uluslararası ses yalıtım ölçütleri ve standartları
7 Araştırma Ödevi Teslimi Öğrencilere bireysel çalışma konularının seçilmesi ile ilgili bilgilerin verilmesi/ konuların tartışılması
8 Yapılarda Farklı Ses Etkilerine Karşı İstenen Akustik Konforu Sağlayacak Mekan ve Yapı Elemanı Tasarım İlkeleri: Yapı Dışı Gürültü Kaynakları ve Denetiminde Temel İlkeler Öğrencilere uygulama konularının seçilmesi ile ilgili bilgiler bu hafta verilecektir.
9 Yapı İçi Gürültü Kaynakları ve Denetiminde Temel İlkeler, İstenen Ses Geçirimsizlik Değerini Sağlayacak Yapı Elemanı Örnekleri
10 Öğrenciler Tarafından Seçilen Çalışma Konularının (Yapıların) Sunulması
11 Bireysel çalışma - Gürültü kontrolü açısından yapı türüne uygun ölçütlerin saptanması
12 Bireysel çalışma - Belirlenen ölçütlere uygun olarak yapı elemanlarının tasarlanması ve ses yalıtım performanslarının hesaplanması
13 Bireysel çalışma - Belirlenen ölçütlere uygun olarak yapı elemanlarının tasarlanması ve ses yalıtım performanslarının hesaplanması
14 Çalışmaların Sunulması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Appleton, I. (1996). Building for the Performing Arts a Design and Development Guide. Great Britain: Butterworth Architecture.
Bradley, J. (2002). Acoustical Design of Rooms for Speech. Construction Technology Update . Canada.
Bradley, J. (1986). Predictors of Speech Intelligibility in Rooms. Journal of the Acoustical Society of America , 80 (3), 837-845.
Long, M. (2006). Architectural Acoustics. U.S.A.: Elsevier Academic Press
Lord & Templeton, P&D.(1996). Detailing For Acoustics. (3rd ed.).U.K: E&FN Spon
Mehta, M., Johnson, J., & Rocafort, J. (1999). Architecural Acoustics Principles and Design. U.S.A.: Prentice-Hall, Inc.
Moore, J. (1988). Design for Good Acoustics and Noise Control. Hong Kong: Macmillan Education Ltd.
Olin, H.B., Schmidt, J.L., Lewis, W.H., (1995). Construction, Principles, Materials and Methods. U.S.A : Van Nostrand Reinhold

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders teorik ders anlatımı, bireysel araştırma ve uygulama çalışmaları ile tartışma biçiminde işlenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 RAP RAPOR
2 SUN SUNUM
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU RAP * 0.25 + SUN * 0.25 + YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU RAP * 0.25 + SUN * 0.25 + BUT * 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrenciler 7. haftada bir araştırma ödevi teslimi yapacaklardır ve yıl içi notunu %25 oranında etkileyecektir. Öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları bireysel çalışmaların sunumundan aldıkları not da yıl içi notunu %25 oranında etkileyecektir. Öğrenciler yarıyıl sonu sınav notlarını dönem içerisindeki bireysel çalışmalarının aldıkları kritikler doğrultursunda yeniden düzenlendikten sonra yazılı olarak tesliminden alacaklardır ve bu not sonucu %50 oranında etkileyecektir.
(%25 araştırma ödevi teslimi % 25 bireysel çalışmanın sunumu, % 50 bireysel çalışmanın teslimi)

Değerlendirme Kriteri

Araştırma Ödevi Teslimi % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3)
Bireysel Çalışmanın Sunumu % 25 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6 )
Bireysel Çalışmanın Teslimi % 50 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6 )

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ozgul.yilmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

daha sonra belirtilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Öğrenci Sunumları 2 2 4
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 2 3 6
Bireysel Ödev Hazırlama 2 25 50
Sunum Hazırlama 2 15 30
Final Sınavı - Bireysel Çalışma Teslimi 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 115

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.311
ÖK.411
ÖK.511
ÖK.611