DERS ADI

: YAPIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE TASARIM - I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ARC 5003 YAPIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE TASARIM - I SEÇMELİ 4 2 0 10

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT NESLİHAN GÜZEL

Dersi Alan Birimler

Yapı Bilgisi Doktora
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

ARC 5003 Yapım Sistemleri Araştırma ve Tasarımı I dersi, mimaride ağırlıklı olarak çağdaş yapı sistemlerinin ve teknolojilerinin araştırılmasına yönelik bir derstir. Bu ders, bina taşıyıcı sistem ve yapım sistemleri ile ilgili temel ilkelerin, teorilerin ve kavramların incelenmesini içermektedir. Bu ders kapsamında, toplu konut, endüstri, havaalanı, sergi vb. gibi yapılarda kullanım bulan yapım yöntemi ve taşıyıcı sistemlerin seçimini sağlayacak bilgiler aktarılmaktadır.Lisansüstü eğitim alan öğrenciler bu doğrultuda araştırma yapmaya ve projeler üretmeye yönlendirilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Çağdaş taşıyıcı sistemleri ve yapım sistemlerini tanıma
2   Çağdaş yapıların taşıyıcı sistemlerinin teknik özelliklerini irdeleme
3   Çağdaş yapıların yapım özelliklerini irdeleme
4   Teknolojik gelişmelerin mimarlığa etkilerini tanıma
5   Teknolojik gelişmelerin bina tasarım ve yapımına yansımaları ve önemli etkilerini inceleme
6   Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin analizini yapabilme
7   Yapım endüstrisindeki teknolojik gelişmeleri izleme ve binaları analiz etme becerisine sahip olma

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dersin işleyişi ve araştırma ödevleri ile ilgili bilgi verilmesi. Dersin amacı, uygulama yöntemi, tanıtımı, konu seçimi üzerine açıklamaların yapılması. Araştırma ödevleri ile ilgili açıklamanın yapılması. Grup araştırma ödevi için çalışma yapılması.
2 Teknolojinin tanımı. Mimarlıkta teknolojik gelişme süreci. Yapım sistemi veya taşıyıcı sistem ile ilgili araştırma konusu üzerine araştırma yöntemlerinin açıklanması. Grup araştırma ödevinin sunulması. Grup araştırma ödevi için çalışma yapılması ve sunum hazırlanması.
3 Mimarlıkta teknolojik gelişmelerin önemi. Strüktür ve malzemede teknolojik gelişmeler Yapım sistemi veya taşıyıcı sistem ile ilgili araştırma konusu üzerine araştırma yöntemlerinin açıklanması. Bireysel araştırma konusunun belirlenmesi. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması ve sunum hazırlanması. Öğrencilerin en az beş farklı araştırma konusu başlığı ile derse gelmeleri gerekmektedir.
4 Teknolojik gelişmelerin bina tasarım ve yapımına yansımaları ve önemli etkileri Taşıyıcı sistemler ilgili bilgi aktarılması. Araştırma konusu değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması ve sunum hazırlanması. Öğrencilerin, önerdikleri araştırma konusunun amacı ve kapsamını belirlemeleri gerekmektedir.
5 Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin analizi. Taşıyıcı sistemler ilgili bilgi aktarılması. Araştırma konusu değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Arazi çalışması ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Arazi çalışması yapılması ve sunum hazırlanması.
6 Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin analizi. Araştırma konusunun içeriğinin belirlenmesi, düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin seçtikleri konularla ilgili yapı örnekleri getirmeleri ve sunum hazırlamaları gerekmektedir.
7 Binalarda strüktür-malzeme-teknoloji ilişkisinin analizi. Araştırma konusunun içeriğinin belirlenmesi. Düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması. Araştırmanın içerik planının teslimi. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin seçtikleri konularla ilgili yapı örnekleri getirmeleri ve sunum hazırlamaları gerekmektedir.
8 Yapım yöntemleri ile ilgili bilgi aktarılması. Araştırma konusunun içeriğinin geliştirilmesi. Düzeltmelerin ve yönlendirmenin yapılması. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin seçtikleri araştırma konusunun içerik planını hazırlamaları ve konuyla ilgili yapı örnekleri getirmeleri ve sunum hazırlamaları gerekmektedir.
9 Yapım yöntemleri ile ilgili bilgi aktarılması. Araştırma konusu ile ilgili kritik verilmesi. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin seçtikleri araştırma konusunun içerik planını hazırlamaları ve konuyla ilgili yapı örnekleri getirmeleri ve sunum hazırlamaları gerekmektedir.
10 Araştırma konusu ile ilgili kritik verilmesi. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin bireysel araştırma konuları ile ilgili sunum hazırlamaları gerekmektedir.
11 Araştırma konusu ve içeriğinin kritiği, yönlendirme. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin bireysel araştırma konuları ile ilgili sunum hazırlamaları gerekmektedir.
12 Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin bireysel araştırma konuları ile ilgili sunum hazırlamaları gerekmektedir.
13 Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Bireysel araştırma ödevi için çalışma yapılması. Öğrencilerin bireysel araştırma konuları ile ilgili sunum hazırlamaları gerekmektedir.
14 Araştırmanın düzeltilmesi, yönlendirme yapılması. Bireysel araştırma projeleri ile ilgili sunum yapılması. Araştırma Projesinin Teslimi.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

- Engel, E., Trag Systeme / Structure Systems, Deutsche Verlags Anstalt. GmbH, 1967. Stuttgart.
- Türkçü, Ç., Çağdaş Taşıyıcı Sistemler, Birsen Yayınevi, 2010, İstanbul
- Türkçü, Ç., Çekmeye Çalışan Taşıyıcı Sistemler, DEÜ. Müh.-Mim.Fak. Yayını, 1980, İzmir.
-Türkçü,Ç., Yapım, Birsen Yayınevi, 2009, İstanbul
- Araştırma konuları ile ilgili güncel literatür (Kitaplar, dergiler vb.)

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders, konu anlatımı ile birlikte grup ve bireysel araştırma ödevlerinin sunumu ve tartışma formatında işlemektedir. Bireysel araştırma konuları sınıfta incelenmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 1


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

- ARAŞTIRMA PROJESİNİN TESLİMİ % 100 (ÖÇ1, ÖÇ2, ÖÇ3, ÖÇ4, ÖÇ5, ÖÇ6, ÖÇ7)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Bu ders grup ve bireysel araştırma, örnek tasarımların sınıfta gösterilmesi ve sınıf içersinde grup tartışmalarına dayanmaktadır. Programın 3. Haftasından itibaren her öğrenci bir konu seçmekte ve bağımsız çalışmaktadır. Ancak bütün öğrencilerin haftalık tartışma oturumlarında sınıfta bulunmaları ve araştırma ile ilgili yaptıkları çalışmayı sunmaları gerekmektedir.Her öğrenci çalışmalarını bir araştırma kitapçığı biçiminde hazırlayıp, teslim etmek durumundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

yesim.aktuglu@deu.edu.tr
neslihan.guzel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Daha sonra duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 4 56
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Bireysel ödev hazırlama 1 50 50
Arazi çalışması 1 20 20
Grup ödevi hazırlama 1 17 17
Sunum Hazırlama 12 2 24
Araştırma Projesinin Teslimi 1 0 0
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 258

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1111
ÖK.2111
ÖK.3111
ÖK.4111
ÖK.5111
ÖK.6111
ÖK.7111